måndag 4 mars 2013

Lägst andel fattiga i Sverige

Sverige har tillsammans med Luxemburg lägst andel fattiga av alla EU-länder. Enligt SCB lever runt en procent i vad EU definierar som allvarlig fattigdom. EU-snittet är nio procent.

Enligt SCB har andelen fattiga varit konstant i Sverige de senaste åren. Samtidigt har den ökat i andra länder som drabbats hårt av den ekonomiska krisen.

Vi kan anta att organisationer som Rädda Barnen inte kommer att ta intryck av denna statistik. De hävdar fortsatt att andelen fattiga barn växer och att det rör sig om runt 13 procent av alla barn i Sverige. Rädda Barnen fortsätter att mäta på ett sätt som gör att fler inkluderas i fattigdomsbegreppet.

Ryktet om det nya kalla Fattigsverige är synnerligen överdrivet.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det kan samtidigt diskuteras hur människovärdigt och etiskt det är att å ena sidan vara garanterad en viss minimumstandard av staten men samtidigt dömd till utanförskap och bidragsberoende av densamma genom fyrkantiga arbetsmarknadsregler etc.
För att inte säga hållbart i längden.

Anonym sa...

Man måste alltid göra skillnad på verklig fattigdom och upplevd sådan ungefär som med diskriminering. Självklart kan jag känna mig fattig om jag jömför mig med Bill Gates eller Ingvar Kamprad men jag är inte fattig ändå om man tittar rent krasst på det hela. En uteliggare på plattan däremot kan många ggr klassas som just fattig oavsett om man mäter mot andra i Sthlm eller en unge i Sudan.

Mvh Jan Saxman

Hans Li Engnell sa...

Det är ju den upplevda fattigdomen som Rädda Barnen pratar om. Men de beskriver den i objektiva termer.

Micke sa...


Kan man med det som utgångspunkt säga att nyliberalers uppfattning att skatt lidande är subjektivt och därför kan avfärdas som nonsens bara på grund av det?

Anonym sa...

Kan man med det som utgångspunkt säga att mickestalinisters uppfattning att skatters gudomlighet i social ingenjörskonst är subjektivt och därför kan avfärdas som nonsens bara på grund av det?

Micke sa...

Man kan säga att det subjektivt vore bra om du utsattes för samma grova våld som du hos Hax önskade skulle drabba Bradley Manning. Andra kanske inte skulle hålla med men det är ju också bara en subjektivt grundad uppfattning om vad som skulle vara bra.