måndag 25 mars 2013

Att kalla sig liberal - och att vara det

Centerpartiet kallar sig nu liberalt. Det var kanske den största segern för partiets liberala falang. Av de radikala liberala idéförslagen bidde nämligen endast en tumme.

Alla kontroversiella delar hade strukits. Det blir inget tillåtet månggifte, ingen avskaffad arvsrätt, och skatten ska sänkas, inte bli platt. Skolplikten ska inte ersättas av en läroplikt. Kvar finns däremot visionen om en värld utan gränser.

Såväl liberaler som mer traditionella centerpartister verkar väldigt nöjda med stämmans beslut. På något sätt lyckades alltså partiledningen gå alla till mötes, vilket för bara någon månad sedan såg minst sagt knepigt ut. Det är en seger för Annie Lööf, som därmed lyckats få bort bilden av partiet som splittrat i falanger.

Per Ankersjö, som ledde arbetet med idéprogrammet, har rätt i att den rättvisa jämförelsen bör stå mellan 2001 års partiprogram och dagens, inte mellan partiprogrammet och de förslag som fanns i idéprogrammet. Det ska också sägas att den ideologiska debatt som pågått i partiet har varit uppfriskande i ett politiskt klimat som i övrigt andas fullkomlig ideologisk uttorkning.

Samtidigt är det svårt att inte känna en viss besvikelse över en missad möjlighet. Vi hade kunnat få ett riktigt liberalt parti i riksdagen. Nu blev det en kompromiss som i slutändan, är jag rädd, inte kommer att innebära särskilt mycket mer liberal politik än den vi såg från Centern under Maud Olofssons tid.

I det reviderade idéprogrammet tar Centerpartiet ställning mot sexhandel: "Vi vill se ett samhälle fritt från våld i hemmet, människohandel och prostitution." Att nämna dessa tre företeelser i samma mening säger något om synen på människans rätt till sin sexualitet. Samtidigt säger sig partiet inte acceptera inskränkningar i den kroppsliga integriteten. Är inte ett förbud mot att sälja sex, vilket innebär att staten lägger sig vuxna människors sexliv, just ett sådant?

För att kunna kalla sig feministiskt har Centerpartiet valt att ha en väldigt bred definition av begreppet: "Feminism handlar om att försvara rätten och friheten att vara den man är." Någon emot?

Även Centerns definition av liberalism är bred. Den är inte bara "social, decentralistisk och grön" utan också "jordnära och frihetlig". Centerpartiet har alltså velat tydliggöra vilket slags liberalism just de står för. Lite påminner det om Folkpartiets egna tolkning av "liberalism" (som bland annat består i narkotikahundar på skolorna). Med en så yvig begreppsapparat kan viktiga epitet och begrepp betyda lite vad som helst.

Centerpartiet kallar sig nu alltså liberalt. Om det är liberal politik partiet ämnar driva framgent är desto mer osäkert.

15 kommentarer:

Micke sa...

Ungefär samma strid fördes i den yttre vänstern på 70 talet.

Dom mest extrema ansåg att ren kommunism var den enda konsekventa och framkomliga vägen trots att dom hade obefinligt faktiskt stöd.
Idag är dom borta helt från partipolitiken och deras ideer har lika lite stöd som då.

På samma sätt kommer det att gå med högerns version av samma utopitroende som var baserade i Svenskt näringlivs kampanjer på 90 och 00 talet med Rand som ledfyr (numera övergiva till förmån för glädje ren korporativism)

Den vägen kommer dom av SN utbildade centerpartisterna också att gå.

Anonym sa...

Hade vi inte denna debatt för över 100 år sedan?
Intressant att notera är t.ex. hur August Strindberg i sina böcker skrev om nyliberalism.
Men då avsåg han de nya s.k. socialliberalerna (nykteristiska socialister).
De riktiga liberalerna ansågs då fortfarande vara de klassiska, som omfamnade laissez faire-principerna.
Accepterar man som Centerpartiet folkhemsstatens uppfostrande syn på medborgaren med interventionism både i livets ekonomiska och personliga områden, återstår inte mycket av liberalismen utom namnet.

Micke sa...

Dom du kallar socialliberaler var till skillnad från dina historiska föregångare demokrater och motsatte sig att den redan rådande defacto diktaturen som utgick från den ekonomiska makten skulle behålla sitt grepp.


Den form av liberalism som du och svenskt näringsliv förespråkar (när dom senare behöver mobilisera snorungar för agitation))var redan när den skapades en konstruktion ämnad att modernisera maktutövningen hos ägarklassen. Inget annat.

Anonym sa...

Den klassiska liberalismen var vägledande för såväl näringsfrihet, likhet inför lagen och demokrati.

Micketrollet borde ta och öppna upp en historiebok någon gång.

Anonym sa...

Micke har bara en historiebok - den som han lånade från SAP's huvudkontor 1968. Komplett med kamp-retorisk ordlista där bak.

Den är dock välbläddrad.

Anonym sa...

jag öär en papegoja.

Jag kan säga micketrollet och mickestalinist.

När jag gör det visar jag att dom 1700 tals politiker som gjorde ägande och makt enklare att utöva för den växande borgarklassen var ledande i att frigöra sina egna slavar.

Halsingen sa...

Ibland är det intressant att leka med kontrafaktisk historia, och "om inte om hade varit".

Det är egentligen lite skrämmande hur toppstyrt Sverige var på 1800-talet, och att det var en liten kompiselit i Stockholm som genomförde det liberala systemskiftet vilket förvandlade landet från en kungadiktatur och u-land till en västerländsk industrination och demokrati.

Hur hade vår verklighet sett ut i dag, om inte Gripenstedt under en resa på kontinenten 1850 råkat komma över skrifter av harmoniliberalen Bastiat, som inte bara förändrade hans liv, men även Sveriges historia?

Anonym sa...

... och så försöker Micke spåra ur diskussionen när hans argument tryter igen.

Micke sa...

Hur hade vår verklighet sett ut i dag, om inte Gripenstedt under en resa på kontinenten 1850 råkat komma över skrifter av harmoniliberalen Bastiat, som inte bara förändrade hans liv, men även Sveriges historia?
--------------------------

Är utveckling genetiskt kopplad till liberalism?

Anonym sa...

Utveckla hur du menar Sverige skulle utvecklats istället.

Micke sa...

http://media.tumblr.com/tumblr_mem6v5V2Ve1rtzwxi.gif

Anonym sa...

Om Gripenstedt inte knutit Sverige till den västerländska kulturen och legitimiteten, hade vi sannolikt haft en liknande diskussion om huruvida landet är en del av Europa, som pågår om Ryssland.

Läsvärd är John-Henri Holmbergs artikel:

"Vilka värden är det vi så gott som automatiskt förknippar med sådana begrepp som humanism, civilisation, kultur?

Det är knappast en kuggfråga. I dag är det förmodligen svårt att hitta någon som inte skulle svara med ungefär samma honnörsord, begrepp som vi uppfattar som så självklara att de hotar att bli meningslösa. En anständig människa är tolerant, resonlig, öppen för nya tankar, behandlar andra med respekt, förkastar fördomar, våld och blind fanatism.

Ett civiliserat land präglas av tankens, trons och talets frihet.

Det förkastar tyranni och diktatur och styrs demokratiskt utifrån tesen om alla människors lika värde och rättigheter. Det gör ingen åtskillnad mellan människor av olika ras, religion, kön eller sexualitet: allas likhet inför lagen är en självklar grund för civiliserad rättsskipning.

Men ingenting av det här, som vi i dag uppfattar som självklart, har varit det särskilt länge. Hela den innebörd vi lägger i begrepp som mänsklighet, kultur och frihet är något mycket senkommet. "

http://www.mises.se/2011/06/06/nar-manniskan-blev-manniska/

Anonym sa...

Micke den intellektuelle titanen ;-)

Micke sa...

Om vi inte först sett den franska revolutionen följd av Marx och segern mot nazismen så hade dom anonyma spammarna på den här bloggen vaktat arbetsläger idag.

Anonym sa...

Om vi inte först sett upplysningen och den amerikanska revolutionen hade Micke vaktat ett läger i dag.