onsdag 25 februari 2009

IPRED1 verklighet

Precis som väntat röstades IPRED1-lagen igenom i Sveriges riksdag i dag. Med bred majoritet. Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter verkar ha avstått från att rösta helt och hållet. Karl Sigfrid förefaller vara en av få borgerliga som inte röstade alls.

Vad händer nu? Förmodligen ingenting. Exakt vad lagen kommer att innebära för den som fildelar vet ingen i dag, inte heller Beatrice Ask. Vad är "viss omfattning"? Hur långt är ett snöre? Lagen ska träda i kraft redan den 1 april (här förspills minsann ingen tid), men undersökningar bland fildelare visar att 7 av 10 inte kommer att bry sig om den nya lagstiftningen. Fildelningen kommer således att fortsätta som tidigare - och kanske ge upphov till ännu värre och ännu desperatare lagar framöver.

Så här sammanfattas beslutet i riksdagens eget nyhetsbrev:

"Den som har rätten till musik, film, litteratur och dataspel får bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet. Svensk domstol ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Det krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella adressen. Domstolen ska väga rättighetshavarens behov av information mot den enskildes integritet. Det ska krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att uppgiften ska få lämnas ut.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009 och är en anpassning till EU:s regler på området, EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter (Ipred). Regeringen tänker följa utvecklingen noggrant och omedelbart inleda en utvärdering av hur den nya lagstiftningen påverkar rättighetshavare, Internetleverantörer och konsumenter. Riksdagen poängterar vissa frågor som utvärderingen bör omfatta. Riksdagen vill också att regeringen redovisar resultatet av utvärderingen för riksdagen."

1 kommentar:

Anonym sa...

Ska vi vara lydiga medborgare och hjälpa rättsväsendet, film- och skivbranschen på traven? Ska vi bli några tusen personer som samtliga, samtidigt polisanmäler oss själva för att vi har laddat ner en upphovsrättad fil. Dessa tusentals anmälningar måste hanteras individuellt. Sprid detta!