lördag 15 september 2007

Har föräldrar inget ansvar längre?

Har föräldrarna ansvaret för sina barn? Eller är det ”samhället”? Samhället, tycker tydligen många. Med lagar vill de se till att föräldrarna fråntas rätten att välja vem som ska vara hemma med barnen och hur länge. Med ännu fler lagar ska barnen placeras i säkra kupor dit inget obehagligt når. Pang! Välkommen till den riktiga verkligheten när du blir lite äldre.

Det är i dag olagligt med reklam i TV och radio som riktar sig till barn under 12 år. Nu vill Sveriges Konsumenter (glatt påhejade av Barnombudsmannen) skärpa lagen mot barnreklam så att den även omfattar Internet. Man vill åtgärda problem som inte finns!

Barn kan inte skilja mellan redaktionellt innehåll och reklam, hävdas det. Nähä, och? Barn under 12 år bör rimligen ses till av sina föräldrar. Det är föräldrarnas roll att prata med barnen och lära dem att tänka kritiskt, oavsett om det handlar om reklam eller andra samhällsfenomen. Barn ska inte avskärmas från verkligheten utan tvärtom rustas för att möta den.

Inga kommentarer: