måndag 6 juni 2011

Utan känsla för nationen

Nationaldag. Hur jag än försöker kan jag inte riktigt frammana några nationalistiska känslor. Jag kan inte känna mig stolt över att vara svensk. Och egentligen vore det fånigt. Varför man ska känna stolthet över att ha medborgarskap i en viss nation förstår jag inte.

Den sliskiga amerikanska patriotismen och den norska syttende mai-yran är jag gärna utan. De enda tillfällen vid vilka jag kan känna några starka känslor för Sverige är egentligen i sportsammanhang. Men då går de över ganska fort efter slutsignalen eller medaljceremonin.

Däremot anser jag att Sverige ska vara en suverän stat. Vi ska samarbeta och frihandla med andra länder, men vi ska inte stå under någon europeisk överhöghet. Vi ska välja våra företrädare i allmänna val. De ska inte utses bakom lyckta dörrar i ett annat land. Det är raka motsatsen till demokrati. Sett ur detta perspektiv blir det ganska märkligt att fira nationaldagen. Sverige är ju inte fritt. Första steget mot självständighet är ett utträde ur EU.

Nationaldagsfirandet i Sundsvall lockade åhörare med Måns Zelmerlöw.

4 kommentarer:

Eric sa...

Ett utträde ur EU är inte realistiskt. Vi skulle ändå få lyda samma regler för att kunna ha tillgång till EU-marknaden, gfast då utan formellt inflytande. Däremot behöver EU demokratiseras och förbättras. Federation ger en bra maktdelning mellan medlemsstaterna.

Hans Engnell sa...

Jag har aldrig sagt att ett utträde är realistiskt i dagens politiska läge. Det är mycket som är nödvändigt men för tillfället orealistiskt - en förändrad narkotikapolitik, exempelvis. Det gör det dock inte mindre angeläget. En demokratisering av EU med rådande Lissabonfördrag är ungefär lika orealistiskt.

Eric sa...

"Det är mycket som är nödvändigt men för tillfället orealistiskt - en förändrad narkotikapolitik, exempelvis".

Håller med. Införande av harm reduction angående narkotika och sexarbete är en absolut nödvändighet. Allt annat är inhumant och medeltida!

Lissabonfördraget innehåller både bra och dåliga delar. Bra var exempelvis förstärkningen av EU-parlamentets makt och inskrivningen av de fundamentala rättigheterna i fördraget.

apa tycka, apa skriva sa...

Vi skulle ändå få lyda samma regler för att kunna ha tillgång till EU-marknaden

De varor vi säljer till EU skulle förstås behöva leva upp till EU-krav för importerade varor. Men vi skulle kunna slippa alla andra regler och direktiv. (Datalagringsdirektivet, Great European Firewall, ACTA, Festung Europa, lekplatsstandardisering, EU-skatt, EU-avgiften, EU-bidragen, et cetera).