onsdag 6 mars 2013

Jämställdhetsdiktaturen


Som HAX redan har uppmärksammat finns ett betänkande om ett, som det heter, "avskaffande av könsstereotyper i EU". Rapporten, som ska debatteras på måndag och voteras om på tisdag, innehåller så mycket dårfeministisk rappakalja att den ser ut att vara författad av en förtappad själ på antingen Socialhögskolan eller på ett medlemsmöte med Fi.

Rapporten innehåller 69 punkter med mer eller mindre idiotiska förslag. Grunden är alltså könsstereotyper, som anses så skadliga att EU måste agera på en mängd områden. Några exempel:

(Punkt 7) Ett förbud mot framställande av flickor och kvinnor som sexobjekt i alkoholreklam.
Detta ser vi inte mycket av i Sverige. Men det är tydligen ett jätteproblem i övriga Europa med flickor som kråmar sig hållande i flaskor med alkoholhaltiga drycker.

(Punkt 8) Europaparlamentet ska uppmärksamma risken för barn att utsättas för könsstereotyper i reklam mellan barnprogram.
Här ska parlamentet, och EU, tydligen få något slags uppfostrande roll. I värsta fall kan det leda till att reklam får genomgå något slags kontroll för att godkännas (eller riskera att anmälas i efterhand, som ofta sker i Sverige).

(Punkt 14) Skapandet av en EU-stadga för jämställdhetskultur på nätet som internetoperatörer uppmanas att ansluta sig till.
Här börjar det hetta till. Nätoperatörerna ska alltså uppmanas agera jämställdhetspoliser. Detta öppnar för allsköns inskränkningar i friheten på internet. Inte bara porren ligger pyrt till, det är även tänkbart att antifeministiska bloggare stoppas. I förslaget står nämligen att "stereotypa budskap i medierna" ska avskaffas.

(Punkt 17) Förbud mot all form av pornografi och reklam för sexturism.
Det är lite komiskt att denna punkt kommer direkt efter ett förslag om att bekämpa förekomsten av förnedrande kvinnoskildringar, "med full respekt för yttrande- och pressfriheten". Punkt 16 och 17 är således svåra att förena.

(Punkt 18) EU ska bedriva forskning på samband mellan barnpornografi och vuxenpornografi och förhållandet mellan pornografi och sexuellt våld.
En kausalitet mellan porr och sexuellt våld är en mycket populär tes i feministiska kretsar. Mig veterligen finns ingen dokumenterad kausalitet, men det hindrar inte många från att hysa uppfattningen att det gör det. När man lyfter in barnporr i det hela blir det direkt oanständigt. Samband mellan barn- och vuxenporr? Det som kallas barnporr är (möjligen med vissa undantag) dokumenterade övergrepp, inte porr. Knepet känns emellertid igen från sexhandelsdebatten, där anhängarna av hårdare tag gärna suddar ut gränserna mellan barn och vuxna, mellan människohandel och frivillig sexhandel. Det är både oärligt och oanständigt.

Utöver allt detta finns förslag om könskvotering i arbetslivet och  utbildning och fortbildning av bland annat lärare i jämställdhet (läs feminism). Bland mycket annat.

Vi får se vad som blir kvar av detta spretiga dokument i slutändan. Men risken är att vissa delar kommer att gå hela vägen till lagstiftning. Man blir så jäkla matt.

Betänkandet kan läsas här.

Läs även:
Christian Engström

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det du kallar jämställdhet borde snarare kallas puritanism och vi vet från vilket väderstreck i Europa den ideriktningen liksom statsfeminismen kommer.

Anonym sa...

Internetporren verkar då inte ha lett till en våldtäktsepedemi den borde ha gjort om det fanns något samband.
/B