onsdag 29 september 2010

Facklogik

Svenska fack anser att sverigedemokrater inte står upp för människor lika värde. Därför beslutar de att utestänga sverigedemokrater från fackligt medlemskap. Det blir fel av flera skäl.

Fackförbunden ska arbeta för sina medlemmars bästa. De ska inte bry sig i vilka politiska sympatier deras medlemmar har. Tyvärr är stora delar av den svenska fackföreningsrörelsen så oerhört genompolitiserad att den i princip har vuxit ihop med socialdemokratin och den politiska vänstern. Dessa band bör klippas. Facken bör stå på egna ben och agera som de intresseföreningar de en gång sade sig vara.

Att strida för människors lika värde genom att behandla människor olika - det krävs nog en fackföreningsman för att förstå logiken i det...

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hur var det nu om "allas lika värde", alla är jämlikar etc etc?
Detta gäller dock ej sd-are.
Hyckleri kallas det..
//WR

Anonym sa...

Vad gör facket den dagen då samtliga på en en arbetsplats utan kollektivavtal förklarar att dom tillhör SD när facket vill vidta stridsåtgärder?

Dessutom kan det bli ett intressant fall för EU domstolen om en SD medlem förlorar i AD, där det sitter representanter för ett fack som uteslutit honom

stefankarlsson sa...

Naturligtvis är pladdret om "allas lika värde" från facken bara en förevändning.Det verkliga skälet till detta agerande är att facken är starkt knutna till socialdemokratin och de vet att SD utgör en allvarlig konkurrent till sossarna om socialdemokratins traditionella kärnväljare-alltså svensk arbetarklass.

Pepparrotsgubben sa...

Det skulle även vara bra om man passade på att förklara vad man menar med att Sverigedemokraterna inte respekterar allas lika värde. Det är ju inte per se så att minskad asyl-invandring eller hårdare krave för anhöriginvandring innebär en differentierad värdering av människor. Det är ett påstående av facket som bör förklaras. Det verkar vara alldeles för lätt just nu att påstå alla möjliga saker om SD som inte måste vederläggas.

Breki sa...

Mina $0.02:

"Facket" är en väldigt generaliserande term, då det finns ett ganska stort utbud av fackförund. Olika fackförbund hanterar sånt här på väldigt olika sätt.

För det andra så är facken inte statligt ägda. De har rätt att neka medlemskap till vem som helst på samma sätt som att en basketklubb eller intresseförening har, om de anser att medlemmen på något sätt skadar fackförbundets rykte. Visst måste det prövas och utredas i varje situation, men faktum kvarstår; det är deras egen rätt att välja.

Ta t.ex Vårdförbundets yrkesetiska kod, där de hävdar att alla människor ska behandlas lika, oavsett deras etniska ursprung. De ska också ha rätten att leva i ett demokratiskt samhälle, oavsett var de föddes. Detta går emot Sverigedemokratisk politik, vilket gjort att Vårdförbundet anser det oförenligt att ha en medlem som aktivt propagerar denna politik.

Sen att ni kritiserar att "facken är starkt knutna till socialdemokratin" så är det lite som att säga att grönsaksstånden är starkt knutna till bönderna. Den fackliga verksamheten mynnar ut ifrån en socialdemokratisk ideologi och rimmar ganska illa med moderat politik. I princip varenda fackligt engagerad människa jag känner är socialdemokrat eller vänsterpartist.