söndag 23 september 2007

Sverige och Trondheimmodellen

Flammans chefredaktör, Aron Etzler, har skrivit en bok om den så kallade Trondheimmodellen, den norska vänsterns politik i Trondheim. På dagens Brännpunkt argumenterar han för att den svenska vänstern ska lära av den norska för att vinna framgång. I Trondheim har vänsterstyret avprivatiserat, avbolagiserat och sett till att hålla så höga skatter som möjligt.

Etzler menar att ”tydlig vänsterpolitik kan vinna väljare”. Jag tror inte att gammelsocialistisk politik fungerar i Sverige, särskilt inte på det nationella planet. Det är dessutom vanskligt att göra jämförelser mellan lokalpolitik och rikspolitik. Men en positiv effekt skulle det faktiskt ha – politiken skulle bli mer intressant och engagerande om vi fick två alternativ som stod väldigt långt ifrån varandra. Det skulle kännas mer meningsfullt att rösta, debatterna skulle bli roligare.

I Etzlers värld är det inte moderaterna som har tagit ett steg vänsterut utan socialdemokraterna som har gått åt höger. I själva verket skulle inte vänstern behöva radikaliseras för att vi ska få två tydliga alternativ. Det räcker om moderaterna och hela alliansen tar ett stort och bestämt kliv i frihetlig riktning. Det vore ju faktiskt att föredra.

Inga kommentarer: