lördag 27 februari 2016

Löfven gör rätt i att förbereda för "kaos"


Stefan Löfven är förvånansvärt öppenhjärtig när han på ett besök i Volvos Torslandafabrik får frågor om migrantkrisen. Han säger att det finns en "stor risk för kaos" om EU:s medlemmar inte lyckas komma överens om en gemensam fördelningsmekanism. Då, hävdar statsministern, kommer "alla länder att skydda sitt".

Det är förstås redan det vi ser ske, och det var just detta, att skydda det egna landet, som fick regeringen att införa gränskontroller och sedan id-kontroller. EU är alltså redan i en situation där de enskilda medlemsländerna ser om sitt eget hus.

Löfven har tidigare sagt att regeringen är beredd att vidta ytterligare åtgärder om id-kontrollerna och de föreslagna skärpningarna av asylpolitiken inte räcker för att få ned antalet asylsökande till en hanterbar nivå. Men han har inte velat bli mer specifik än så. Nu undslipper han sig faktiskt att det pågår ett arbete i regeringskansliet för att vara beredd ifall trycket ökar igen. Om detta stämmer, är det positivt. Det visar nämligen att regeringen för första gången sedan den tillträdde har en förmåga till aktion, inte bara reaktion.

Men bilden är splittrad. Löfvens regeringspartner Miljöpartiet tolkar dessa förberedelser som något helt annat än planer på fler begränsningar i inflödet. Gustav Fridolin menar nämligen att regeringen vill bygga ut mottagningskapaciteten och att kommuner mer eller mindre skriker efter asylinvandrare. Fridolins perspektiv vittnar om en sorts verklighetsresistens endast värdig ett parti befolkat av elallergiker och chemtrailskonspiratorer.

Att underskatta problems omfattning har annars varit Löfvens signum som statsminister. Hans parti ville få bort integrationsfrågorna från dagordningen, vilket gjorde att han inte ens tillsatte en integrationsminister. Nu, ett och ett halvt år och en kvarts miljon asylsökande senare, har Löfven vaknat och gett arbetsmarknadsministern ett slags Führerbefehl att kliva in på andra ministrars områden för att samordna integrationspolitiken. Tiden är dock väldigt knapp innan resultaten ska granskas i en valrörelse.

Naivitet och underskattning har präglat svensk migrations- och integrationspolitik i många år. Såväl socialdemokrater som borgerliga bär ett gemensamt ansvar för detta. De senaste sju åren har det satsats 50 miljarder kr på olika sorters lönesubventioner för inte minst nyanlända. Resultatet är katastrofalt dåligt. Från instegsjobb (lönesubvention för nyanlända) gick endast sju procent vidare till en riktig anställning 2014.

Det mesta tyder på att regeringen fortfarande kraftigt underskattar de ekonomiska effekterna av sin gamla migrationspolitik. Den förra budgeten var underfinansierad med många miljarder, detta riskerar att drabba även framtida budgetar. Knäckfrågan är hur personer som inte efterfrågas på arbetsmarknaden plötsligt ska bli attraktiva? Idéskafferiet gapar tämligen tomt.

Miljöpartiet vill möjliggöra för en asylinvandring på uppemot 150 000 asylsökande per år genom att sänka momsen på cykelreparationer, Socialdemokraterna vill inte göra några större förändringar av vare sig arbets- eller bostadsmarknaden. Detta gör det omöjligt att begripa hur alla nyanlända ska kunna komma i egen försörjning och bli just den förtjänst för landet som det har pratats så länge om. Det har ju inte lyckats hittills.

Stefan Löfven gör nog rätt i att förbereda sig på kaos. Inte ett kviddevitt tyder på att EU lyckas enas om kvoter för asylsökande, vilket innebär att Sverige även fortsättningsvis kommer vara ett mål för många migranter.

Höstens kaos får inte upprepas, slår Löfven fast. Samtidigt regerar han ihop med ett parti vars mål är att ha fjolårets invandringsnivåer som normalläge. Få ihop den ekvationen den som kan.

26 kommentarer:

lensof sa...

Är man observant så kan man se hur invandringen och de obefintliga krav man ställer på nykomna ger spår. Spår jag inte tror man förväntat sig och som inte är lika framträdande i början men är urholkande i samhället.

För vem vill slita ut sig till dålig lön och med ännu sämre pensionsmöjligheter i ett land med högst osäkra framtidsutsikter?
Vem vill utbilda sig, sätta sig i skuld när man kan bli utkonkurrerad av en snabbutbildad med lönebidrag?
Vem vill lämna sina barn till en förskola som mest liknar en kycklingfarm utan djurkontroll?
Vem vill skicka sina barn ttill en skola som mer handlar om överlevnad för dagen än kunskapsinhämtning.
Vem vill ha höga löner som går till skatt om man kan göra sig ledig och skapa inkomster med andra skattesatser.

Redan nu blir det vanligare att (fortfarande) mest kvinnor säger upp dåligt betalda jobb för att hela familjer ska leva behagligare på en lön (eller annat). Bristyrken bli ännu mer bristyrken.
Var man ska bo har blivit viktigare än var man ska jobba, ja viktigare än att ha ett jobb.
Kunniga och kompetenta människor lämnar landet.
Gemensamt är att man har tappat tilltron till det allmänna och därför undanhåller så mycket man kan av sina pengar men också av sin kraft och sin förmåga. Den goda viljan och engagemanget behåller man till sina egna.

Tilltro återvinner man inte utan stora insatser så detta är en utveckling till stor skada för landet.
Och det finns inget som talar för en annan utveckling. Inte så länge vi har politiker som tror att ord kan hjälpa upp en bristande verklighet och därmed gör kaos till politisk normalitet.

Anonym sa...

Vad jag inte kan förstå är hur man kan fortsätta rösta på de partier som är orsaken till kaoset.
Jag har mina tvivel angående SD.Så är det bara även om partiet växt till sig och dragit åt sig nytt kompetent folk.
Men faktum är att S har ett oändligt kompetensproblem som adderat med regeringskollegan är direkt skadligt.Den andra sidan, Alliansen, är som alla vet egentligen icke-existerande.
Det är tveksamt om KD klarar spärren och vem kan tro på att M och C ska kunna kompromissa om flyktingpolitiken? Att låtsas som om Alliansen finns och utgör en motpol är den sista stora lögnen innan sammanbrottet.
Varför ska jag inte hålla ansvariga politiker ansvariga för vad de ställt till med?
Varför ska jag inte hålla ansvariga partier ansvariga för vad de ställt till med?

Om jag får taskig service till usla priser på den lokala pizzerian så går jag ju vidare till en längre bort och ger den chansen?Det är sunt,rätt och riktigt!
Framförallt när jag ser att myten om råttan i pizzan inte är en myt utan en faktisk verklighet.Jag ger SD chansen och röstar bort råttorna i pizzan .

Utlandssvensk sa...


"Naivitet och underskattning har präglat svensk migrations- och integrationspolitik i många år."

Jag delar inte den uppfattningen. Det fanns ingen som helst naivitet hos Reinfeldt. Noll. Han visste vad han gjorde och vad effekterna skulle bli. Det var helt avsiktligt och medvetet.

Men vad gäller just Löfven kan det nog vara befogat att använda ordet "naiv". Mest av allt tycker jag synd om honom och han får mig faktiskt att tänka på Admiral Dönitz, som fick det tveksamma nöjet att ta över under de sista månaderna av Tredje riket. Vad kunde han göra annat än att bevittna kollapsen?

Hans Li Engnell sa...

Jag delar inte den uppfattningen. Det fanns ingen som helst naivitet hos Reinfeldt. Noll. Han visste vad han gjorde och vad effekterna skulle bli. Det var helt avsiktligt och medvetet.

Jag är inte helt övertygad om det. När Reinfeldt pratar om de öppna fälten och skogarna och när han nu efter höstens kaos hävdar att han minsann inte sett några tecken på systemkollaps, att hans "erfarenhet" av irakier är att de minsann arbetar hårt, tyder det i mina ögon på en stor naivitet. Och okunskap. Okunskap kanske är ett bättre ord.

Utlandssvensk sa...

@ Hans,

"Jag är inte helt övertygad om det. När Reinfeldt pratar om de öppna fälten och skogarna och när han nu efter höstens kaos hävdar att han minsann inte sett några tecken på systemkollaps, att hans "erfarenhet" av irakier är att de minsann arbetar hårt, tyder det i mina ögon på en stor naivitet. Och okunskap. Okunskap kanske är ett bättre ord."

Det är möjligt att du har rätt, det erkänner jag. Men jag har verkligen sett många debatter med Reinfeldt och har gav alltid ett väldigt redigt och påläst intryck. Om vi tar uttalandet om att irakier arbetar hårt betraktar jag det som nästan uteslutet att han inte känner till att verkligheten är den motsatta. Han har debatterat sysselsättning så bra och så många gånger att han måste vara mycket bekant med siffrorna.

Antingen ljuger han öppet och medvetet, vilket jag tror, eller så måste han vara sjuk, dvs. dement eller liknande.

Från mitt perspektiv avviker Reinfeldt kraftig från en person som t.ex Mona Sahlin. Hon hade väldigt liknande åsikter om migrationspolitik och mångkultur, men när man lyssnade på henne var det verkligen uppenbart att hon inte hade den blekaste aning om verkligheten. Hon levde i en ren fantasivärld och det är faktiskt helt trovärdigt när hon blir förbluffad och skakad över att t.ex barnen leker ISIS på dagis.

Reinfeldt däremot blir ALDRIG skakad, upprörd eller förvånad. Occams rakkniv pekar starkt i riktning mot att detta beror på att han var väl medveten om vad han gjorde och vad effekterna skulle bli.

Även Löfven är synbarligen skakad och allvarlig oroad. Man kan såklart klaga på att han borde ha begripit vad som skulle ske, men hans reaktion visar likväl att det inte var det här han förväntade sig av massinvandringen samt att han förstår att åtgärder bör vidtas.

Jag har tidigare lagt upp ett program där Reinfeldts pappa, Bo Lundgren och några andra pratar om just dessa frågor, dvs. vad som drev Reinfeldt och hur han tänker. Om du har lyssnat på det skulle jag vara nyfiken på dina funderingar. Om inte, rekommenderar jag verkligen att avsätta en halvtimme:

https://www.youtube.com/watch?v=5FbyI6nYDII

Anonym sa...

Bäste Hans Li Egnell,
Jag tror att även politikerna föll offer för plakatpolitiken, etikettraseriet och gapvänsterns polemik. Man föll som käglor inför fascist- och rasistklätandet! Och man visste inte hur man skulle ta sig ut ur smeten/det inmålade hörnet med ansiktet i behåll. Hela Sverige uppträdde och agerade fullkomligt hysteriskt!
Eftersom jag tror att en god skola fostrar goda självständigt tänkande individer anklagar jag skolan sedan dryga fyrtio år tillbaka för en del av eländet jämte de av gapvänstern dominerade medierna för den största skulden till debaclet.
Vänligen,
Gunilla

Anonym sa...

Ingen företrädare för styret av landet har andats en stavelse om att dra tillbaka de retroaktiva pensionsgrundande föräldradagarna. Inte heller avser man tydligen att dra tillbaka det famösa regelverket för så kallade papperslösa som kan knapra i sig välfärd trots att de befinner sig i landet illegalt. Inte heller har det kommit mer än varmluft när det gäller åldersbestämning av "barn" eller styvare anhöriginvandring. Det enda som hittills inträffat i verkliga livet är ID-kontrollerna. I övrigt absolut nada.

Vår reagering vill nog egentligen fortfarande ståta med världens största gottepåse.

Och effekterna blir därefter, folk fortsätter naturligtvis gå efter den största gottepåsen.

Anonym sa...

"Jag är inte helt övertygad om det. När Reinfeldt pratar om de öppna fälten och skogarna och när han nu efter höstens kaos hävdar att han minsann inte sett några tecken på systemkollaps, att hans "erfarenhet" av irakier är att de minsann arbetar hårt, tyder det i mina ögon på en stor naivitet. Och okunskap. Okunskap kanske är ett bättre ord."

Medier och politiker är inte fullständigt naiva utan också fullt medvetna om invandringens negativa sidor. Tror du de inte förstår att läsa rapporter över bilbränder, brott, ghettoisering, stora underskott i kommuner med många invandrare etc.? Anledngen till att Reinfeldt säger att Sverige har öppna fält, och skogar för migranter och att de minsann arbetar stenhårt osv., är för att ge en positiv bild av invandringen. Det är ett slags stolthet över att hjälpa folk att komma från sämre platser till Sverige samt en inställning att låglönearbeten och avskaffad välfärdsstat snart ska införas.

Sen finns det såklart de som fullständigt har tappat all verklighetskontakt och inte tagit in ett jota om det som nämnts, och där finns Gudrun Schyman, Romson, Frida Boisen, Johanna Jönsson, Cecilia Wikström, Maria Ferm, Bilan Osman, Kakan Hermansson, Anders Lindberg, Fredrik Virtanen, Henrik Schyffert. Dessa människor kan helt enkelt vara för korkade, eller saknar vilja i att sätta sig in i frågan, för att läsa en rapport som berör utanförskap, arbetslöshet, kriminalitet etc.

Reinfeldt var ingenting av det, han var både kunnig och insatt.

Magne

Sven-Hassan sa...

Jag tror att Reinfeldt drabbades av nåt slags psykos i samband med att SD kom in riksdagen. Var det inte i samma veva han gick igenom en skiljsmässa?

Anonym sa...

Klart att både Reinfeldt och Borg var medvetna om vad de gjorde.
Endast en stor sinnesundersökning av herrarna med fel utfall kan övertyga mig om annat.
Klart är det också att det fanns en uppenbar anledning till att herrarna avvek bakvägen när det drog ihop sig.
Klart är det också att AKB och partiet drog på alla beslut så länge det gick innan man gjorde ett lappkast efter all politikutveckling.Inte hade man någon lust att vara tydlig med sitt ansvar här inte!
Sen kom verkligheten ifatt och tvingade de "ansvarstagande" att ta ansvar under galgen.Det gjorde man också.Muntligen.Skriftligen.
Men inte där det räknas.Löfven sitter kvar enbart för att AKB och moderaterna inte vill ta sitt ansvar.
Det ska vi vara tydliga med!

Anonym sa...

Den s k svenska staten kommer inte klara påfrestningarna som kommer komma när sensommarens migrationsvåg träffar Sverige.
Om inte länderna söderöver stänger gränserna kommer vi få in 10 000 per dag, inte per vecka som i höstas. Då om inte förr kommer Sverige vara i praktisk anarki och helt oregerligt.
Då blir det lattjolajban hela dagen med steffe i tv.

Fd moderat sa...

När jag hör Reinfeldt uttala sig om migrationsfrågor är det helt uppenbart att han är helt okunnig i frågan. Man kan tro att han har läst Migros alster när han uttalar sig.

Utlandssvensk sa...

@ Gunilla,

Ja, skolan är en katastrof och gapvänstern dominerar medierna sen länge.

Men dessa bär verkligen INTE den största skulden till debaclet. Den äran tillfaller helt självmordshögern.

Utlandssvensk sa...


Jag kom att tänka på något som har relevans angående Reinfeldt och hur väl insatt han är. 2012 hamnade han nämligen i ett litet blåsväder när han sa:

"Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet, sade Reinfeldt."

Han lämnade senare en skriftlig kommentar till detta:

”Våra meningsmotståndare hävdar att vi har massarbetslöshet i Sverige. Vi menar att Sverige har strukturella problem med en högre arbetslöshet bland unga och utrikesfödda”

http://www.svd.se/reinfeldt-kritiseras-for-uttalande_7201642

När samma person nu hävdar att irakier och syrier jobbar hårdare än inhemska svenskar saknar det all trovärdighet.

Anonym sa...

Hans skriver: ”Löfvens regeringspartner Miljöpartiet tolkar dessa förberedelser som något helt annat än planer på fler begränsningar i inflödet.”

Något som jag har funderat en del över på senare år att olika innebörder kan dölja sig i ett ganska generellt yttrande. Så länge som man inte går in på närmare detaljer kan man prata förbi varandra och missförstånd kan uppstå. Det gäller i politiska debatter på alla nivåer och det gäller t.ex. kategoriskt avgivna svar i en opinionsundersökning. Med tanke på att politiker ofta uttrycker sig ganska abstrakt och allt mer sällan pressas med frågor från journalister så kan sådana här yttranden egentligen betyda vad som helst.

Några snabba exempel på vad jag menar.

”Jag är mycket bekymrad över migrationskrisen.” Kan betyda: 1) Vårt sätt att leva är snart ett minne blott. 2) Vi måste ta ett ännu större ansvar nu när så många är på flykt.

”Höstens asylkaos får absolut inte upprepas.” Kan betyda: 1) Antalet asylsökare får inte bli lika högt som i höstas. 2) Asylsökarna får inte tas emot lika dåligt som i höstas.

”Jag är bekymrad över det politiska läget.” Kan betyda: 1) Sjuklövern förstör vårt land. 2) Nyfascismen förstör vårt land.

”Yttrandefriheten och demokratin står under hot.” Kan betyda: 1) Även obehagliga åsikter måste få yttras och de ska endast bekämpas med argument. Politiska beslut måste ha stöd bland folket. 2) Obehagliga åsikter bör förbjudas, alternativt elimineras genom mobbning. Vi får inte falla offer för populistiska krafter inom politiken.

”Invandringen är den viktigaste frågan.” (T.ex. som svar i en opinionsundersökning.) Kan betyda: 1) Invandringen måste till varje pris minskas. 2) Invandringen måste till varje pris ökas.

I någon omröstning ställs frågan: ”Bör politikern Johanshen avgå?” Två svar, varav åtminstone det ena kanske inte passar in i ”lådan”: 1) Ja, jag gillar inte Johanshen och vederbörandes politik. 2) Nej, Johanshen och vederbörandes dåliga politik är ett bra sänke för ett parti som jag ändå inte tänkt att rösta på. (Den som är höger kunde vara entusiastisk över Juholt!)

”Vi måste värna om de europeiska värdena.” 1) De europeiska värdena kan bara värnas om man likt Viktor Orbán vill minimera invandringen från icke-europeiska kulturer. 2) [Nej, här tar faktiskt min fantasi slut.]

Är inte allt detta självklarheter? Jo, men jag tycker mig ändå ha iakttagit en massa missförstånd på grund av luddiga formuleringar enligt ovanstående. Dessutom är det många resultat i opinionsundersökningar som är helt ointressanta och oanvändbara på grund av att man inte vet hur de som svarat har resonerat.

Anders Eriksson,
som tänker för mycket för sitt eget bästa

Analytikern sa...

För mig är det uppenbart att Reinfeldt och Borg givetvis förstod de långsiktiga effekterna av massinvandringen.
Att sosseSverige skulle avskaffas via invandring av personer med en lång kompetens för att arbeta i Sverige i kombination att många skulle bli försörjda av bidrag.
Det pallar inte SosseSverige ty så många skatter finns att höja.
Vi har redan ett trasproletariat i våra ghetton.
En växande skara kommer att bli fattigpensionärer pga kombinationen av låg lön och för kort intjänande tid dvs ökade utgifter för staten.
Det som kommer vända utveckling när finansiärerna av Svenska Staten samt våra banker anser att staten har misst kontrollen över utgifterna.
Då kommer först räntan öka och om inga adekvata åtgärder vidtages så vägras Sverige lån av kommersiella aktörer.
Och våra banker får svårt att refinansiera sig på den internationella marknaden.
Då kommer regeringen tvingas fatta drakoniska beslut för att få kontroll över bl.a. sjukskrivningar mm

Anonym sa...

@ Sven-Hassan,

Ja, det är min teori också, att Reinfeldt drabbades av psykos någon gång hösten eller vintern 2010. Efter valet 2010 var han mycket osynligare än under första mandatperioden och när han väl uppträdde offentligt såg han oerhört deprimerad ut. Jag minns att jag då, 2011, undrade vad som hade hänt.

Jag tror absolut att regeringens agerande under andra mandatperioden (inklusive migrationsuppgörelsen med MP) berodde bland annat på att statsministern inte mådde bra. Första mandatperioden var han statsman, men andra mandatperioden framstod han som obalanserad, irrationell och hämndlysten.

Anders Eriksson

Anonym sa...

Regeringskollegan MP verkar fast beslutna att fortsätta in i vilket kaos som helst.
Inte ens Löfven kan behålla sin samarbetsregering då.

utlandssvensk sa...

@ Anders Eriksson,

"Jag tror absolut att regeringens agerande under andra mandatperioden (inklusive migrationsuppgörelsen med MP) berodde bland annat på att statsministern inte mådde bra. "

Det där betraktar jag som uppenbart orimligt. Reinfeldt hade slutit flera stora överenskommelser, bland annat en 2008, med MP om migrationspolitik långt innan 2011. Vidare hade han flaggat extremt tydligt under ett års tid innan valet 2010 att han hade för avsikt att göra upp med MP om Alliansen inte fick majoritet.

Larsa sa...

Spekulationer om Reinfeldts psykiska hälsa är ganska ointressanta. Han verkade i en politisk kultur där de flesta hade liknande inställning till att kombinera massinvandring med välfärdsstat. Det som kunde vara intressant att diskutera är hur Sverige fick en sådan politisk och medial kultur, eller varför Sverige alltid tenderar att spåra ur och ta en idé till sin ytterlighet, vare sig det gäller feminism, kontantlöst samhälle eller något annat. En psykopatisk Reinfeldt i ett friskt samhälle hade varit ganska ofarlig.

Anonym sa...

Larsa:

Svaren finns där borta från 80-talet, och misslyckandet att införa Luciabeslutet under tidigt 90-tal. Anledningen till att folk är upprörda på, speciellt, Reinfeldt är pga. att han havererade välfärdsstaten.

Det finns betydligt fler än Reinfeldt att klandra, men han är den i närtid som blåst bort det Sverige man förknippar med harmoni, trygghet och en känsla av samhörighet.

Magne

Utlandssvensk sa...

@ Larsa,

"Spekulationer om Reinfeldts psykiska hälsa är ganska ointressanta. Han verkade i en politisk kultur där de flesta hade liknande inställning till att kombinera massinvandring med välfärdsstat. "

"En psykopatisk Reinfeldt i ett friskt samhälle hade varit ganska ofarlig."

Jo, det kan jag i princip hålla med om. Att figurer som Reinfeldt existerar är inget ovanligt i något land, men att stora delar av befolkningen och eliten gav sitt stöd till honom är något helt remarkabelt och lär sysselsätta historiker under mycket lång tid.

Sen anser just jag att Reinfeldt troligen även har ett straffrättsligt ansvar och att frågan om uppsåt därför är relevant.

Dr Mabuse sa...

Intressant tråd!

Ja. Otroligt nog verkar Löfven ha fattat av vi står inför oerhörda - och självpåtagna! - svårigheter. Kanske sist av alla om vi räknar bort miljömupparna och dårcentern/tokvänstern. Har han äntligen börjat tänka själv? Börjat läsa utländska kvalitetstidningar? Har han vänt sig till andra rådgivare än de som satte upp den absurda pjäsen "Sverige Tillsammans" på Münchenbryggeriet?

"Självmordshögern", Reinfeldts eventuella psykos versus Reinfeldts fullt medvetna plan, skolans förfall...det är lördag och tid till att ta ut svängarna!

I veckan kunde man läsa i Dagens Industri: "Svenskt Näringslivs tillträdande ordförande Leif Östling är emot att lagstifta om sänkta löner för nyanlända.
Han får medhåll från flera mäktiga näringslivsprofiler." Det var synd att Östling och andra profiler inom näringslivet inte tog till orda i tid om landets idiotiska vägval i vår stora, helt i onödan, ödesfråga - migrationen. Fast andra delar av näringslivet - Timbro - har ju enligt interna dokument som inte var tänkt att komma allmänheten till känna haft som policy att aktivt främja invandringen på olika sätt som ett sätt att sänka näringslivets ingångslöner! Det är märkligt att Timbro anser att lägre ingångslöner i näringslivet är värt att nästan rasera landet för.

Tino Sanandaji har diskuterat Timbrovinkeln med sedvanlig stark argumentation. Och då fick han mothugg av Rebecca Weidmo Uvell (!) som vanligtvis brukar ha samma meningsmotståndare men inte tålde att Sanandaji grävde i detta. Hennes man jobbade där innan och hon tyckte att TS kunde söka andra strider...(än att visa för medel-Svensson hur Timbro ser på saken)

Tino S är en av få debattörer i landet som kan sägas vara orubblig i sina principer. Att delar av högern förmodligen bröt ihop inför hans kritik mot Timbro skiter han högaktningsfullt i. Men så är han också en av synnerligen få svenskar som i princip kan få en prestigefylld anställning var som helst i världen när han tröttnar på ankdammen Sverige. Han är inte beroende av att kyssa ändalykten på rätt folk för att komma någonstans.

Framtida forskare och statsvetare borde ha mycket stoff att gräva i beträffande hur landet konsensus kunde göra det vägval vi gjort. Fast samtidigt är jag pinsamt medveten om denna paradox: Kommer det att överhuvudtaget att produceras forskare av tillräcklig klass till detta uppdrag m h t till att högskolan och universiteten till stora delar är lika infantiliserade som samhället i stort!?

För en tid sedan såg jag när SVT:s politiske analytiker Margit Silberstein intervjuade professor Lars Trägårdh på temat välfärden och samhällskontraktet. Det var en happening av rang att se hur SVTs Silberstein nästan tappade målföret och andan när Trägårdh sade självklarheter som att staten har ett större moraliskt ansvar mot sina medborgare/skattebetalare än migranter runt om i världen. Var det första gången hon överhuvudtaget hörde denna infallsvinkel? Väntade hon nervöst på att Kontrollrummet skulle vråla "Bryt!! Bryt!" i hörsnäckan?? Hon var hur som haver nästan borta i diskussionen. Inom SVTs väggar tänks inte dylika tankar. Länk bifogas. Rekommenderas. https://www.youtube.com/watch?v=VHkM7qGxwm4


Vi är fredsskadade i detta land säger allt fler har jag märkt. Nåväl. Den skadan är nog snart läkt är jag rädd. Det kommer att bli så lagom fredligt framledes. Det har våra kompetenta politiker sett till. Och visst, Utlandssvensk! Vi har själva valt dem...

utlandssvensk sa...

@ Dr Mabuse,

"Självmordshögern"

Jo, jag kände mig lite kreativ och tyckte att det behövdes något motsvarande den etablerade termen "gapvänster".

"Vi är fredsskadade i detta land säger allt fler har jag märkt. Nåväl. Den skadan är nog snart läkt är jag rädd. Det kommer att bli så lagom fredligt framledes."

Inbördeskrig som nationell traumaterapi! Lysande!

Anonym sa...

@ Dr Mabuse

”Framtida forskare och statsvetare borde ha mycket stoff att gräva i beträffande hur landet konsensus kunde göra det vägval vi gjort. Fast samtidigt är jag pinsamt medveten om denna paradox: Kommer det att överhuvudtaget att produceras forskare av tillräcklig klass till detta uppdrag m h t till att högskolan och universiteten till stora delar är lika infantiliserade som samhället i stort!?”

Denna historiska forskning behöver inte utföras av svenska medborgare. Snarare kanske det är exilsvenskar eller ättlingar av exilsvenskar som kommer att utforska dessa ämnen.

@ utlandssvensk

Angående överenskommelser med MP, ja du har rätt. Men det är väl en sak som jag inte kan begripa: varför fanns det så litet traditionellt borgerligt idéinnehåll i migrationsöverenskommelsen 2011?

Som Dr Mabuse skrev, ”det är lördag och tid till att ta ut svängarna!” Denna lördagskväll har det sänts ytterligare en deltävling av Melodifestivalen. Det intresserar mig föga. Men vad gäller Melodifestivalen så kan jag inte undgå att tänka på en av de bästa sångerskor som deltagit tidigare: Arja Saijonmaa. Två av hennes mest kända sånger – ”Jag vill leva i Europa” och ”Titanic” kan symbolisera Europas och Sveriges utveckling de senaste decennierna. Först kommer den ärligt menade och berättigade uppmaningen till gemensamt europeiskt tänkande. Det är en otroligt vacker skildring av europeisk gemenskap. Sången är så optimistisk, och det var precis så jag kände för EU en gång i tiden. Sedan kan vi använda sången ”Titanic” som liknelse till Sveriges och Europas (EU:s) situation just nu. Därvid ska man lägga märke till att texten till ”Titanic” är skriven ur andraklasspassagerarens perspektiv, inte första- eller tredjeklasspassagerarens. Det tolkar jag som medelklassens perspektiv, inte underklassens eller överklassens.

Lyssna på Spotify eller Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Wtnk6DHH3JU
https://www.youtube.com/watch?v=TtraXTOuAss

Anders Eriksson,
vars tankar alltid glider iväg

Utlandssvensk sa...

@ Anders Eriksson,

"varför fanns det så litet traditionellt borgerligt idéinnehåll i migrationsöverenskommelsen 2011?"

Tja du, det var väl inte direkt Gösta Bohmans ande som svävade över det dokumentet. Nu orkar jag inte gå tillbaka och läsa det igen, men det jag minns är att det såg ut som en typisk FP produkt, med rejäla mängder av den snyfthumanism som har varit det partiets adelsmärke de senaste 30 åren. Glöm inte att MP i princip var en utbrytargrupp från FP från början och synen på asyl och relaterade frågor har hela vägen varit i praktiken identisk. M anslöt sig till detta tänkande 2003.

Sen hade den uppgörelsen nästan ingen betydelse vad gäller Sveriges andel av världens asylsökande, som var helt stabil före och efter denna. Uppgörelsen 2008 var betydligt tokigare och mer skadlig, men den verkar alla ha glömt.