måndag 12 oktober 2015

Ja, jag är orolig


Det börjar månne bli tjatigt. Den senaste veckan slogs nytt rekord i antal asylsökande till Sverige under en enskild vecka. Den nya rekordet lyder 9 363 personer (varav 6 245 från andra länder än Syrien). Samtidigt slogs alla tiders rekord på årsbasis. Hittills i år har över 86 000 personer sökt asyl i Sverige. Tiotusentals tros befinna sig i Sverige illegalt.

Under just den dag då Migrationsverket offentliggjorde dessa siffror, samlades regeringen tillsammans med bland andra företagsledare, kommunföreträdare, Svenska Basketbollförbundet, ärkebiskopen och Benny Andersson under parollen "Sverige tillsammans". Här såg vi själva crescendot av den dumhet som tillåts regera landet just nu. Detta seminarium kommer bli hågkommet som vår tids We shall overcome-ögonblick (fast i det här fallet var det i stället ett "halleluja"-moment).

Migrationsverket började i helgen som gick ta landets evakueringsplatser i anspråk. Hittills handlar det om 232 stycken, och enligt myndigheten finns det totalt 10 000 sängplatser runt om i landet i gymnastiksalar, idrottshallar och liknande som väntar på att fyllas. Beredskapsansvarige på Migrationsverket, Tolle Furegård, varnar för ett "allt besvärligare" läge framöver. Det är inte svårt att förstå honom. Med ett inflöde av mellan 1 000 och 2 000 om dagen säger det sig självt att evakueringsplatserna inte räcker särskilt länge. Därefter har Sverige tält för några tusen personer, vilket alltså inte heller det kommer räcka i särskilt många dagar. Ingen kan svara på vad som händer efter nyår.

Detta är det akuta läget här och nu. I nästa skede ska dessa människor ut i eget boende och egen försörjning. Här står Sverige med tomma händer. Bostadsbristen är välkänd och behöver inte dissekeras närmare. Arbetsmarknaden är en gigantisk utmaning. Bland inrikes födda är arbetslösheten låg - endast 4,6 procent. Bland utrikes födda ligger den däremot på 21,6 procent och ökar dessutom stadigt. Detta gap, som är det största i vår del av världen, talas det förfärande tyst om.

Jag tror att förklaringen är enkel: politikerna har ingen lösning till hands. Varken regeringen, Alliansen eller Sverigedemokraterna vet hur människor från länder utanför EU ska komma i arbete i Sverige.

I sitt inledningstal till konferensen "Sverige tillsammans" upprepade Stefan Löfven påståendet att Sverige behöver den rekordstora asylinvandringen av demografiska skäl. Det är förstås ett stort hyckleri av regeringen att påstå något sådant när den samtidigt inte vet hur arbetslösheten bland just den grupp som invandrar ska bli ens dubbelt så hög som för inrikes födda i stället för fem gånger så hög. Regeringen låtsas att gapet i förvärvsfrekvens mellan svenskar och invandrare inte finns och utgår från denna alternativa verklighet när den argumenterar för sin sak. Det blir synnerligen ohederligt.

Ja, jag är orolig för framtiden. Jag sover sämre på nätterna. Jag känner en oro för att något allvarligt är på väg att hända i och med Sverige. Det är faktiskt svårt att se några ljuspunkter i samhällsutvecklingen just nu.

Både regering och opposition tycks fullständigt handfallna inför det allvarligaste läget i Sverige på kanske 70 år. Det skrämmer mig lite. 

Tidigare bloggat:
En gnagande oro inför framtiden

Läs även:
HAX, Fnordspotting

33 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror vi måste säga "bye bye Sweden". Det finns inget slut på nuvarande invandring till Sverige. Denna mandatperiod kommer S vara bakbunda av MP, alltså kommer alla som vill till Sverige få det, oavsett om de tvingas bo i gymnastiksalar eller dylikt.

Nästa mandatperiod kommer Alliansen och Socialdemokraterna bilda regering. MP, V och SD (och kanske FI) blir ytterkantspartier utan något inflytande överhuvudtaget. Invandringen fortsätter, och nu finns än bättre infrastruktur för att ta hand om flyktingarna och de många tusen ensamkommande barn, eftersom det finns stora flyktingtält att tillgå från regeringen Löfvéns mandatperiod, som har kapacitet att inhysa miljontals flyktingar. Några hundra tusen är då inte ens en "liten utmaning", utan i stället mycket överkomligt.

Jag har slutat oroa mig. Det är bara att konstatera att vi går mot ett totalt haveri.

Magne

Staffan Ohlsson sa...

Mycket kan sägas om allt möjligt av detta - också om SD! Men icke fasen ska de hållas ansvariga för att inte ha recept på hur de massinvandrade migranterna ska komma i sysselsättning. Då samtliga övriga även fortsatt vidhåller lönsamheten och nödvändigheten av massinvandringen faller allt dylikt ansvar på just dessa - och inga andra!

Unknown sa...

Frågan är om Stefan Löfven själv sover så särskilt gott om natten? Jag skulle inte tro det, åtminstone borde han med flera inte göra det.

Anonym sa...

Det kan hända att siffrorna på arbetslöshet stämmer, men det är mer relevant att tala om sysselsättning. Där är sifforna 85% sysselsatta för invånare med svensk bakgrund (född i Sverige och med minst en svensk förälder) resp. 57% för invånare med utländsk bakgrund (född i utlandet eller har två utlandsfödda föräldrar). För utomeuropeiska invandrare är sysselsättningstalet låga 52%.

Räknar man på inkomst så är skillnaden ännu större: -41% för de med utländsk bakgrund. Då kan vi säkert räkna med att utomeuropeiska invandrare - som det uteslutande handlar om i dagsläget - kommer att tjäna i snitt -47%. I bästa fall...En hissnande avgrund mellan invandrare och inhemska... Det är ingen vild gissning att detta kommer att innebära stor social oro, framväxt av ytterligare parallelsamhällen, vikande skattekraft och tusen sinom tusen brinnande bilar.

Anonym sa...

Jag anade att det var hit vi var på väg invandringsmässigt för ca fem år sedan. Dock, nu när vi står här trodde jag faktiskt att politikerna till sist skulle sansa sig och bita i det sura äpplet (SD fattade verkligheten bättre än de) men icket.

Att M och några till har kommit med bra förslag ser jag på med försiktighet. Det har kommit många bra förslag genom åren men just inga har blivit implementerade ännu, bara de jag som lekman direkt kunnat säga "kommer inte att funka!" (och förklara varför), ja sådant kör man med.

Rädd för våra politiker blev jag redan för några år sedan, men nu är jag orolig för Sverige på riktigt. Att något tydligen behövde krascha blev tidigt uppenbart, men nu när mottagandet kraschar så ... det måste alltså krascha ännu mer och på fler fronter för att idioterna ska inse något.

Anonym sa...

Hej.
Du är inte ensam. Till din analys: lösningen på en situation (problem eller möjlighet) beror på tillgängliga metoder för önskat resultat. Om det ter sig självklart, varför då denna handfallenhet från våra utvalda ledare? Om massinvandring (även om folkvandring eller invasion är mer korrekta begrepp nu) är en önskvärd process (och eventuellt ett självändamål) spenderas resurser därefter. Begrepp som lönsamhet, landets sociokulturella integritet, med flera mjukare värden, verkar inte ha tagits i beaktande.

Min analys blir: man klarar inte att resonera över ett prepubertalt barns nivå. Man vill ha allt bra åt alla som är bra, och de dumma skall försvinna. Den utvecklingsfas som troligen stämmer bäst överens med nuvarande och föregående regerings kognitiva kapacitet och mognadsgrad är två- till fyraåringens: kan inte helt skilja fantasi från verklighet, upptäcker att man kan ljuga, samt försöker använda sin avföring för utpressning, gärna kombinerat med känsloutbrott där man knappt är kommunikabel.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Hans Li Engnell sa...

Anonym:

Ja, sysselsättning är väl det mest vedertagna sättet att mäta. Mest relevant tycker jag egentligen är förvärvsarbetande - visserligen är studier en relevant sysselsättning förutsatt att den leder till jobb. Vi vet emellertid att Sverige har väldigt många som studerar för att de inte har något annat att göra. De vill/kan inte få jobb och fastnar därmed i olika mer eller mindre meningslösa kurser. Denna sorts sysselsättning är poänglös och i förlängningen kostsam för samhället.

Staffan Ohlsson:

Det är ju inte SD:s fel att situationen ser ut som den gör i dag, det ansvaret delas av övriga sju partier. Däremot måste ju frågan ställas även till SD hur människor ska komma i arbete. De har ju samma Sverige att förhålla sig till som alla andra. Det är mycket möjligt att svaret är "det kommer inte att gå" i många fall. Jag lutar starkt i den riktningen, och det vore det ärligaste svaret i stället för att knuffa in folk i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bidragsjobb.

utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Jag tror vi måste säga "bye bye Sweden""

Ja, och detta gäller även om gränsen stängs helt i morgon. Den demografiska skadan är gjord och de åtgärder som skulle krävas för att reversera detta är i praktiken uteslutna i Sverige.

Vill man bo kvar i Sverige är det enda rimliga att anpassa sig till det oundvikliga klansamhället, t.ex genom att konvertera till islam. Annars bör man lämna landet snarast, medans det fortfarande är möjligt under värdiga former.

Riga sa...

"This is uncharted territory"
Tino Sanandaji apropå att det inte finns någon historisk parallell till dagens invandring till Sverige.

Anonym sa...

Allahu Akbar, lika bra att lära sig detta redan nu. //tompas11

Anonym sa...

Intet nytt under solen.

Machiavelli skrev redan år 1513 i ”Fursten” att hos mänskligheten fanns tre typer av intelligens, de som förstod av sig själva, de som förstod med hjälp av andra och de som varken förstod själva eller med hjälp av andra.

Sverige befinner sig nu i fasen där typ ett sedan årtionden genomskådat migrationshaveriet, typ två i allt större mängd med hjälp av andra förstår vart Sverige är på väg och typ tre, helt i enlighet med Machiavelli, intet förstår.

Ingen skugga skall dock falla på typ tre, de kan ej klandras för det förstånd naturen försett dem med.

De som skall klandras, och de skall klandras skoningslöst, är de olika grupperingar i typ två som, kanske pga goda intentioner, ursprungligen trodde på svensk migrationspolitik men som vägrar ta till sig fakta. Trots sin intelligens att förstå med hjälp av andra, fortsätter dessa grupperingar försvara en katastrofal politik.

1992 skrev Mauricio Rojas i DN om den bristfälliga integrationen av invandrare i Sverige samt pekade på ett antal andra problem som försvårade invandrares och Sveriges möjligheter att ömsesidigt gynnas av migrationen. Han framförde också en rad förslag på åtgärder av dessa problem i det svenska samhället.

De migrationsrelaterade samhällsproblem som i allt högre utsträckning rapporterats om de senaste åren är till stor del resultatet av sammanhangen MR tog upp i sin artikel 1992.

Resultatet av 2015 år systemkollaps kommer manifestera sig mycket fortare.

Ådärkomdenja sa...

S Mp - Svenska Maranata-plagiatet

RK sa...

Det är absolut inte tjatigt att du skriver om detta - det är helt nödvändigt. Utan tvekan är invandringens storlek, kompletta regellöshet och undangömda konsekvenser det största samhällsproblemet i Sverige.

Det är surrealistiskt hur media och politiker bara fortsätter att förneka alla problem och istället skruva upp en klart medveten desinformation tio varv till. En statlig expert påstår att "det har alltid varit invandring till Sverige", trots att det historiskt aldrig förekom att människor rörde sig hit från längre avstånd än ett par hundra mil, och trots att det före Andra Världskriget handlade om max något enstaka tusental per år, mindre ju längre tillbaka man går.

Svt informerar om att 30% av syrierna (vilka i sin tur bara en mindre del av asylsökarna) har "högskoleutbildning", genom att räkna självrapporterade kurser i svetsning eller försäljning osv som inte har getts på vare sig högskola eller universitet.

En nyhet presenteras där man hävdar att kommunen Sandviken tjänar 500 miljoner på invandring. I verkligen har Sandvikens kommun ett budgetunderskott på över 1 900 miljoner per år.

En minister poserar med en 30 årig vuxen man som i sammanhanget kallas för "ensamkommande flyktingbarn". Varenda morfem när den språkkonstruktionen används är typiskt sett fel. Det handlar inte om ensamma individer, utan sådana som ankommer före sina släktingar - släktingar som de hela tiden står i kontakt med. Det handlar inte om flyktingar, då hade de fått asyl på vanlig väg. Det handlar nästan aldrig om barn, möjligtvis ungdomar, ofta vuxna män.

En galen gapande man - som presenteras som expert trots att han endast besitter en gymnasieexamen - sitter i TV-debatt och ger sken av att Sverige är ett av världens mest rasistiska länder. I verkligheten visar samstämmiga undersökningar från Eurostat, World Values Survey och Gallup att Sverige uppvisar de lägsta uppmätta nivåerna av rasistiska attityder i hela världen.

Och så vidare, och så vidare...

Sådan är situationen. Självklart rätt att du skriver om det.

Catweazle sa...

Sjuklövern har en agenda. De vill ha denna utveckling. Kan det vara FNs "Agenda 2030"?

Anonym sa...

"Vi står som samhälle inför stora utmaningar, och vore betjänta av en seriös diskussion när det gäller hur vi bäst möter flyktingkrisen.
I dag målar politiker i flera partier upp en överdriven bild av någon slags hotande systemkollaps. Samtidigt föreslår de
åtgärder som i första hand är symboliska. Det kanske vinner väljare på kort sikt men löser knappast några av de problem som finns på riktigt.
Sällan har populism och förljugen signalpolitik passat sämre än nu."


http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article21572369.ab

Anonym sa...

Tack för att du tog dig tid att svara! Jag tror vi är överens: arbetslöshetssiffrorna ger en skönmålad bild av verkligheten. Bästa måttet är snittinkomst, och där är skillnaden avgrundsdjup mellan svenskar och invandrare (-41% !!!).

Anonym sa...

Det börjar bli dags att fundera över om den representativa demokratin verkligen är ett system som klarar av svenska politiker...

Anonym sa...

"Alltså: Även om jag själv absolut inte vill att det inträffar, så har Alliansen som valstrategi onekligen mycket att vinna på en krasch på bostadsmarknaden som för lång tid skulle förstöra väljarnas tilltro till en S-ledd regerings förmåga att driva en handlingskraftig och stabil ekonomisk politik. Låter detta cyniskt? Politik på denna nivå är aldrig någon pick-nick för idealister."
Carl B Hamilton

http://www.svd.se/en-bostadskrasch-skulle-gynna-alliansen

Utlandssvensk sa...

@Anonym 00:05

Det ligger väl en del (som alltid!) i Machiavellis observationer.

"Machiavelli skrev redan år 1513 i ”Fursten” att hos mänskligheten fanns tre typer av intelligens, de som förstod av sig själva, de som förstod med hjälp av andra och de som varken förstod själva eller med hjälp av andra."

"De som skall klandras, och de skall klandras skoningslöst, är de olika grupperingar i typ två som, kanske pga goda intentioner, ursprungligen trodde på svensk migrationspolitik men som vägrar ta till sig fakta.

Ja, de ska klandras. Men du missar att en väldigt stor del av de du kallar grupp ett även de är helt genomruttna. De förstod men valde att lalla med. Massor av figurer har har varit invandringskritiska mellan skål och vägg, men har likväl sjungit mångkulturens lov publikt. Många hör hemma i den kategorin och i den oändliga moraliska träskmark som Sverige utgör står dessa ut som synnerligen vidriga. Må de leva ut sina liv i skam och förnedring!

Analytikern sa...

Visst föreligger det en dold agenda hos eliten och regeringen.
Det är FNs "Agenda 2030"- NWO stuket.
Och för att det skall kunna realiseras måste nationerna krossas.
Genom bl.a. invandring som knäcker välfärdssamhället och etablerar den sk
nattväktarstaten.

Så slutsatsen blir att regeringen Löven genomför sin politik med bravur utifrån uppdrag från Bilderberg/NWO gänget.

Givetvis fattar eliten effekten av dagens invandringen men döljer att effekten också är den önskvärda - att få bort välfärdsSverige, sosseSverige.
Enda vägen att fixa bort välfärdsSverige är att överbelasta välfärden.
Att gå till val på nedrustning av välfärden leder absolut till en valförlust så mycket smartare via invandring och låta vänstern verka som sk nyttiga idioter.
Strategin från eliten följer planen bl.a. genom en massiv desinformation och social stigmatisering av personer som vill föra en faktabaserad diskussion.
Grattis Bilderberg till att regeringen Löven och oppositionen gör ett strålande jobb för er räkning.

Analytikern sa...

Onekligen gäller "What´s in it for me?".
Genialt att för ex vis journalistkåren göra visstidsanställningar till norm.
Då är det smärtfritt att avveckla personer som inte delar värdegrunden.
Många inom media är frasradikala. Man lovordar multikulti men vill absolut inte bo i multikulti typ Åsa Linderborg på Aftonbladet.
Och vilken journalist vågar argumentera mot multikulti -Ingen eftersom jobbet då ryker.

Förresten hur kommer det sig att Schipsteds styrelse accepterar att en uttalad kommunist är kulturchef på Aftonbladet. Mitt svar-- Desinformation.
Det är näppeligen så att Schipstedts styrelse är befolkade av kommunister av samma snitt som
Åsa Linderborg.(Hmmmm... Låter hon sina barn gå i skola i något multikultiområde?)
Utan ÅL är givetvis en s.k. nyttig idiot som marknadsför idéer som hon tror på men som på längre sikt gagnar intressen hon inte sympatiserar med. ÅL bidrar även att splittra debatten och skapa fiktiva motsättningar. Underbart då det gäller "att härska och söndra."

Anonym sa...

Det blir nu så osannolikt tydligt hur public service och en stor del av övrig media befinner sig i en egen verklighetsfrämmande bubbla. Ungefär som när Feministiskt Initiativ målades upp som ett nytt raketparti inför valet till EU. "Blir de större än SD?" Och liknande. Poff!..och de ligger straxt under två procent i de flesta undersökningar.

Insamlingsgala och godhet för alla tittare. "Makalöst resultat, kring hela 40 miljoner kronor insamlade". I verkligheten räcker det någon dag.

"Volontärer gör enorma insatser och hjälper flyktingar på järnvägsstationerna." I verkligheten orkar de bara hålla på några dagar sedan börjar de klaga. "Det här är ju jättejobbigt, nu måste skattebetalarna ta vid". Och de man hjälpt är främst svartmigranter som inte asylskriver sig.

Statsministern har läget under kontroll. "Det här klarar vi, vi har gjort det förr". Trots att de inte har gjort det förr och inte kommer att klara det.

Jimmie säger "Det kommer gå åt helv... och det har vi sagt i tio års tid".

Vem kommer att få problem med trovärdigheten?

Löfteslöfven har målat in sig i ett hörn.

Nu kommer verkligheten. Och inga fina ord hjälper. Tvärtom, de stjälper.

Anonym sa...

Det MÅSTE nu bli slut på prat dvs blogg- och kommentators-inlägg. Dags för handling! Vi syns på Sergels Torg 1/11 kl 12
www.folketsdemonstration.se

Dr Mabuse sa...

God dag kära bloggbesökare!

Idag känner jag inte för att vara raljant putslustig. Känner bara sorg. Sorgen över insikten att ett rikt och välutvecklat land kan tillåtas att närmast köras i botten.
Se på Danmark, Norge och Finland. De lämnar oss bakom nu - inte för att de har bättre förutsättningar (ja ja, Norge har olja...) utan för att politikerna vågar leda landet och har ryggrad att REPRESENTERA folkviljan.

Att en socialdemokratisk statsminister är den som ytterst kör denna samhällsmodell i diket är särskilt ironiskt - en modell vars tillkomst hans parti kämpade så hårt, målmedvetet och länge för. Skall man transformera välfärdsstaten till en nattväktarstat hade det varit klädsamt med en sorts Refund - att skattebetalarna fått en grundplåt tillbaka att organisera sig egen välfärd med. Enligt tycke och smak.

Ambassadernas analytiker i Stockholm måtte med skräckblandad förtjusning inse att de sitter på första parkett och ser ett skådespel som aldrig utspelat sig förut. Självklart skall det till en Moralisk Stormakt för detta. Med ett, som Tino Sanandaji säger, irreversibelt utfall.

Kan tyckas att Sverige rasar om man läser bloggar som denna, Fnord, HAX, Toklandet, Ledarsidorna etc. Men vi är förstås i minoritet. De flesta lullar på - förmodligen tämligen okunniga om vad som sker. Och tittar de på SVT eller läser DN är ju allt fint.

Jag bor i södra norrland. Se här hur Region Gävleborg ämnar rusta för framtiden. Lika verklighetsfrämmande som regeringen. http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/region-gavleborg-invandringen-raddar-lanets-valfard


Utlandssvensk sa...


Angående Mauricio Rojas bör man nämna att han i princip tvingades lämna Sverige pga. sitt ställningstagande angående invandringspolitiken. Hans debattartikel på DN 2005 ledde till ett massivt drev mot honom och var utan tvekan den direkta orsaken till att han lämnade landet.

http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet/

En annan som också skrev en debattartikel i DN och drabbades väldigt hårt var Gunnar Sandelin 2008:

http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna/

I hans fall blev det omöjligt att sen få jobb. Han var helt uppenbart den starkaste kandidaten för ett jobb på SCB och det var i stort sätt klart men när de fick kännedom om debattartikeln blev det inget. Ärendet gick till JK som självklart struntade i det.

Ungefär sådär har det gått för folk som publikt har kritiserat massimmigrationen genom åren.

Anonym sa...

Så mycket mer än det här infödet och en kraschad bostads-bubbla behövs inte.
Sedan kommer våldet av sig självt.
När det gör det ska en del räkningar betalas.

Anonym sa...

Follow the money:

jp.se/article/bert-karlsson-ensamkommande-strommar-in/

Bert Karlsson avslöjar att det är politiker och deras släkt och vänner som gör grova pengar på den skyddade asylverkstad de skapat för sig själva.

(Detta system är naturligtvis instiftat av någon med makt att besluta om sådana saker, men för tillfället är det självgående av ekonomiska skäl)

Anonym sa...

För dom som inte gjort det än: Flytta illa kvickt, snart brakar helvetet loss.

Fd moderat sa...

Jag har drygt 10 år kvar till pensionen. De löften jag har fått kommer med dagens nivåer på invandring inte att kunna infrias. Dessutom skulle det inte förvåna mig om politikerna kommer att föreslå en reduktion av pensionskapital.

Nu planerar jag för att lämna Sverige så snart det bara går. Johan Norberg talade om statistikförnekare när det kom till brottslighet. När det kommer till detta är han och hans hantlangare Fredrik Segerfeldt verklighetsförnekare.

MJM sa...

Jag arbetade för flera år sedan för Stockholms stad i ett utanförskapsområde. Det var en ögonöppnare, minst sagt. Jag såg hur skattebetalarna de facto försörjer många invandrare, utan krav på motåtgärd. Utnyttjandet av våra välfärdssystem grasserade och oviljan till anpassning till majoritetssamhället sågs mellan fingrarna med från det politiska ledarskapet.

Jag insåg att detta rimmar väldigt illa med bilden från politiker och traditionella medier. Sedan dess har jag sökt min information från alternativa och utländska medier, då Public Service samt tidningar sm DN, SDS, Aftonbladet och Expressen uppenbarligen inte har sett det som sin uppgift att tillhandahålla en nyanserad bild av verkligheten, utan enbart drivit agendajournalistik. I takt med att jag har följt bloggar såsom Fnordspotting, Motpol, Toklandet, Dick Erixon, Anybody's Place, Ledarsidorna, 6 mannen, Invandring och mörkläggning och sedermera Det goda samhället har jag även fått min bild av sakernas tillstånd bekräftad av andra.

Hela tiden har jag förundrats över att folk inte ser vad som pågår eller, ännu värre, helt enkelt förnekar det. När jag har försökt påtala vad som sker för vänner och bekanta, får jag höra att sådana tankar är rasistiska, och hur kan jag tänka så, det där stämmer inte, du har fel etc. När man gör delningar på Facebook av artiklar som visar på obehagliga samband är tystnaden total, om jag däremot lägger in en klämkäck kommentar om barnen får jag direkt x antal likes. Jag tror att det handlar om okunnighet och ovilja, kanske i kombination med oförmåga.

Jag har också gått och undrat mycket varför S, V och Mp fortfarande har sånt stöd, man kan ju tycka att de borde tappa allt. Dels tror jag det beror på ovanstående: okunnighet och selektiv varseblivning. Sen läste jag tipset från Rikard, lärare, att kolla hur utanförskapsområden röstar på Valmyndighetens hemsida. I alla sådana områden får S egen majoritet, tillsammans med V och Mp får de oftast uppåt 70-85% av rösterna.

Det vi ser är alltså redan en utveckling där man röstar utifrån etnisk bakgrund och monetär vinning. Med det nuvarande inflödet kommer denna trend fortsätta (man röstar inte emot den hand som föder en). På sikt kan det alltså bli så att det inte går att rösta bort de rödgröna så länge de fortsätter bidragslinjen.

Jag försöker att inte låta detta påverka mig men det är så svårt. Nu är vi uppe tvåtusen asylsökande om dagen och regeringen har väckelsemöte istället för att göra något. Jag går konstant runt med en klump i magen och har svårt att sova. Alla mina instinkter skriker åt mig att göra något, men jag vet inte vad. Det går liksom inte att ta på sig skygglapparna igen heller.

Det pratas mycket om radikalisering i förorterna. Det är förvisso mycket oroande. Något som dock verkligen skrämmer mig, är den radikalisering jag upplever av mig själv. Frustrationen över det vanvett som pågår, förljugenheten i det offentliga samtalet, mediernas svek och politikernas fatala inkompetens i kombination med en enorm vanmakt och sorg över vad som förefaller vara en fast beslutenhet att rasera det Sverige jag känner får mig att bli alltmer intolerant. Jag kommer på mig själv att tänka allt föraktfullare tankar och när jag ser stackars småflickor med slöjor kommer nu en önskan att slita av dem. Jag kommer på mig själv att sluta se flyktingar och asylsökande som fullvärdiga människor och istället som någon formlös, ansiktslös massa som bara är ute efter att suga ut mitt land. Detta gör mig mycket rädd. Jag är högutbildad och kommer från en förhållandevis välbärgad bakgrund. Jag anser mig också vara intellektuell och tolerant med en god portion sunt förnuft. Om jag känner så här, hur är det då ute i stugorna? Hur är det med radikaliseringen av svenska folket? Jag fruktar att om det fortsätter så här, så kommer man att få precis det man har velat undvika: ett rasistiskt, intolerant Sverige där apartheid inte bara sker i det fördolda utan är en officiell politik. Och det är ett bättre scenario. Det andra är inte att tänka på.

Vänligen
Magnus

Utlandssvensk sa...

Magnus,

"Jag arbetade för flera år sedan för Stockholms stad i ett utanförskapsområde."

I mitt fall bodde jag i ett getto redan i slutet av 80-talet och hela den process som du beskriver gick jag i princip igenom för 20-30 år sen. Min slutsats var att lämna landet och det var en ENORM befrielse att komma till andra västländer och inse att det var inte jag som var tokig, utan övriga svenskar. I Schweiz var jag en helt vanlig figur i den politisk mittfåran, i Sverige var jag en RASIST-NAZIST.

Nu kanske det sker någon form av uppvaknande, men det är alldeles försent. Det finns inte på kartan att Sverige kommer att kunna fortsätta som ett fungerande västland.

Anonym sa...

Jag kommer på mig själv att sluta se flyktingar och asylsökande som fullvärdiga människor och istället som någon formlös, ansiktslös massa som bara är ute efter att suga ut mitt land.

Våra kära politiker har ju nogsamt sett till att inrikta invandringen så att det främst är den typen av människor som släpps in i landet.

Om jag känner så här, hur är det då ute i stugorna? Hur är det med radikaliseringen av svenska folket?

Politikerna har skickligt sett till att landet inte finns, och att alla skrämt till att tro att man måste ha en högskoleutbildning för att räknas som en fullvärdig människa i Sverige. Den högskoleutbildningen får man genom att flytta till en Universitetsort, och själva "utbildningen" består framför allt av indoktrinering som syftar till att socialt karaktärsmörda den som tänker fritt.

Inget illa om utbilning i sig eller om din utbildning, men så ser det faktiskt ut på de flesta högskolor och "universitet" i Sverige idag. Tänk på att ett genomsnittligt kandidatprogram på universitetsnivå idag motsvarar nivån på en kvällskurs på ABF på åttiotalet. Både i kunskapsnivå och propagandagrad.

Därför kokar det inte i stugorna. De få som bor kvar på landet skakar på huvudet och växlar kanal till tv-sporten, men de har från barnsben fått lära sig att de ska "hålla tyst när de vuxna talar", och att de vuxna är journalisterna.

De som bor i stan har sina visstidsanställningar och bostadsrättslån att tänka på.

Och de som tillåts att uttala sig i media är endast fullständigt indoktrinerade idioter.

Jag fruktar att om det fortsätter så här, så kommer man att få precis det man har velat undvika: ett rasistiskt, intolerant Sverige där apartheid inte bara sker i det fördolda utan är en officiell politik.

Detta är precis vad vi kommer att få, men de förtryckta kommer att vara vita svenskar och boerna kommer att vara muslimska maffialigor.

John sa...

Magnus,

Att folk röstar efter plånbok och sin sociala (och geografiska) position är kanske ingenting nytt, men visst kan man tänka att vänstersidan nog vinner "röstboskap" på ett stort mottagande av människor som för lång tid blir hänvisade till bidrag för sin försörjning. Att det blir flera "svaga grupper", som får dela på välfärdskakan, verkar inte bekymra dem; missnöjet hanterar man med skambeläggning och utfrysning, jämte ord som "främlingsfientlighet", "rasism" och "islamofobi".

Det besvärliga för de av oss, som av olika anledningar är stressade och vilsna i den nuvarande situationen, är att den borgerliga sidan har sin egen agenda med ett stort mottagande, nämligen att montera ner den offentliga välfärden och förändra konkurrenssituationen och spelreglerna på arbetsmarknaden, till förmån för det privata exploateringsintresset (eller "näringslivet" som det också kallas).

Det du skriver om den egna "radikaliseringen" känner jag därför tyvärr alltför mycket igen mig i, även om det känns mera som man drivs ut mot en extrem i en slags kollektiv polariseringsprocess. Det skrivs ju en del nu, om en oro för en bostadsbubbla och efterföljande recession, men jag är nog mera orolig för den "bubbla" som verkar innesluta den elit av akademiker, journalister och politiker, som nu styr och ställer i samhället. Få, eller ingen, i denna bubbla verkar vara intresserad av att representera mig, mina intressen eller min oro för vad ett stort mottagande av människor med begränsad erfarenhet av och ibland ren motvilja mot, demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, som vi i väst känner dem, kan komma att innebära. Och vad ger det mig för alternativ, framförallt när det kommer till att ge min nämnda oro en röst, när jag förhoppninsvis får tillfälle att avlägga min röst i nästa riksdagsval, fast jag helst skulle vilja slippa rösta på "dom"?

En sak angående detta med "volymer", så finns det ju en tes om att "more is different", att det uppstår mönster i stora system med många delar, som inte delarna i sig inrymmer. "Emergent phenomena" och "emergence" kan säkert säkert ge intressanta resultat i ärendet vid googling/sökning. I vilket fall är detta en dimension som jag aldrig har hört diskuteras, när det gäller hur många människor "utifrån" som vi ska ta emot. Kanske skulle det vara på sin plats att göra det nu?