måndag 28 september 2015

Snällismen föder rättsosäkerhet


I söndagens Agenda visades ett inslag om en romsk familj som efter 12 år i Sverige har fått ett avvisningsbeslut. Familjen har tidigare sökt asyl men fått avslag. Beslutet överklagades till högre instans och nu har domen slutligen vunnit laga kraft. Familjen ska utvisas då den saknar skyddsskäl.

Under åren i Sverige har paret, som kommer från Serbien, skaffat fem barn. Det är runt dessa barns välbefinnande som inslaget tar sin utgångspunkt. Kan familjen inte få stanna för barnens skull? Hela frågeställningen blir väldigt konstig - paret har alltså startat ett liv och skaffat barn i ett land de sedan länge fått veta att de inte har rätt att stanna i. Något slags ansvar borde rimligtvis den enskilde i detta fall ha.

Statsminister Löfven har varit tydlig på sistone med att den som får ett avslagsbeslut på sin ansökan om asyl eller uppehållstillstånd måste återvända. Detta är förstås ett fullt rimligt förfarande. Man ansöker, får sin sak prövad, har rätt att överklaga men får i slutändan ett beslut i högsta instans som vinner laga kraft. Så prövas saken för alla i en rättsstat. Denna rättsstat bygger emellertid på att lagen upprätthålls och att besluten efterlevs. Här har vi problem i dag.

Mer än hälften av alla som får avslag på sin ansökan om att stanna i Sverige ger blanka tusan i beslutet. Många går underjord, andra vet ingen vart de tar vägen. Polisen har i dagsläget 17 000 utvisningsärenden som ligger och väntar på att verkställas. Sedan 2011 har över 50 000 utvisningsbeslut inte verkställts, vilket innebär att tiotusentals människor lever runt om i Sverige trots att de enligt svensk domstol inte har rätt att vistas här. Detta är givetvis problematiskt.

Svenska politiker har medvetet skapat denna situation genom att göra det inte bara möjligt utan också tämligen förmånligt att stanna kvar trots avslagsbeslut och uppmaning att lämna landet. Rätt till sjukvård, rätt till skolgång och en polis som inte längre vågar leta upp gömda familjer genom att följa barnen från skolan till boendet har skapat en orimlig situation där den som struntar i svenska lagar de facto premieras för det. Den miljöpartistiska snällismen skapar en rättsosäkerhet.

Jag kan ha full förståelse för polisens resursbrist i dagsläget. Men det finns sätt att hitta gömda familjer om polisen bara vill hitta dem. Kruxet i dag är att polisen, vis av erfarenhet från tidigare insatser, inte vill ta fajten mot alla "antirasister" som står redo att anklaga polisen för både fascism, rasism, antiziganism och inhumanism bara för att den utför sitt jobb.

Det hela är väldigt enkelt:

Den som stannar i Sverige trots ett avvisningsbeslut tar resurser från alla som har laglig rätt att stanna, från alla som väntar på att få sin sak prövad och från alla som följer lagar och regler i mottagningsprocessen. Detta var även Migrationsverkets generaldirektör tydlig med i Agendas studio.

Löfven har vid ett flertal framträdanden krävt "ordning och reda" i asylmottagandet. Det återstår att se vad denna ordning och reda består i. Om det är respekt för svenska lagar och regler statsministern avser, borde han föregå med gott exempel och omedelbart sparka ut det parti vars själva signum är oordning och oreda - nämligen hans egen regeringspartner Miljöpartiet.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Snällismen, det är priset Löfvén betalar för att få behålla platsen vid styråran. Han bryr sig inte om nåt annat.

Dr Mabuse sa...

Löfven är nog ingen streber som till varje pris skall sitta vid styråran. Han är en hygglig karl, rätt duktig rentav men som kastats in i en roll som är övermäktig. Han upplever sig säkerligen som lojal och försöker desperat göra ett hyggligt jobb i en kaotisk värld med svaga rådgivare och dårar som samarbetspartners (Mp). Och ingen inom S av de som sägs vara "påläggskalvar" vågade ju ta ansvaret när man skulle utse efterträdare till Juholt ( vars val präglades av samma vankelmod ).

Att Fredrik Stridspållen ändå kunde hänga i rätt länge berodde på att han som politisk broiler gått den långa vägen och kunde bygga sitt närmaste team med handplockade medarbetare som han kände väl. Löfven kastades rakt in i dårhuset med orutinerade, fega paragrafryttare i staben.

Det sorgliga är att alla partier samtidigt har svaga ledningar och/eller problem med opinionssiffrorna. Utom de onämnbara förstås. Känner även uppgivenhet över Centerns träff i Falun. Där Johanna Jönsson satte prägeln på migrationsinriktningen med sin snyftande story ur verkliga livet med en avslutande moralisk pekpinne som tystade de flestas debattlust.

Folket knyter näven i byxorna medans Peter Wolodarski fröjdas åt att svenska folket blivit alltmer välvilliga till flyktingar och vill öppna sina hem! Snällismen är tyvärr inget kitt utan den syra som på sikt kommer att fräta sönder mycket av vår unika tillit.

Skulle ge mycket för att höra hur analytikerna på ambassaderna för USA,Frankrike, Ryssland m fl bedömer det svenska samhällets nästintill Grönköpingsliknande och kollapsliknande status.

(För övrigt svårt att få överblick vad man skriver i denna trånga ruta! )

Dr Mabuse

C sa...

Ingen människa är illegal.

Anonym sa...

Man kan säga att ögonblicket när det skiter sig totalt inte är långt borta.
Lägret i Malmö går inte att stänga.
Lägret i Kristianstad går snart att öppna.
Rinkeby och Rinkaby.
Ingen människa är illegal.Sverige har problem med legaliteten.

Anonym sa...

De invandrarna är produktiva,5 ungar på 12 år,med dagens invandringsvolymer får vi om 30 år samma befolkningsstruktur som i länderna de lämnade.Sämre ekonomi kommer nog inte att hämma barnafödandet,det gjorde det inte i hemländerna.Brist på jobb och stora barnkullar gör att de sinom tid flyr igen till andra marker som har bättre bete.

Anonym sa...

Hej.
Jag instämmer till fullo att personerna i exemplet skall utvisas och att de själva bär det fulla ansvaret för sin obehagliga situation. Tyvärr är Sveriges diverse välfärdssystem uppbyggda på att den som har behov av sagda är ett offer, som det är synd om, och som skall hjälpas av de som äger det moraliska imperativet. Att hävda eget ansvar går bara i vissa specifika fall.

Att de goda inte ser att de är rasister när de resonerar som så att utlänningar behöver särskilt stöd och skydd pga härkomst, inte situation, är ett mysterium. Ditt exempel blir än tydligare vid följande jämförelse: jag har dömts för rejäla skattebrott och håller mig sedan undan inom landet. När jag efter tolv år grips har jag byggt upp ett gott och produktivt laglydigt liv. Skall nu detta slås sönder? Tror inte att diverse goda människor tyckt det.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Nej, du har rätt. Alla har att följa lagen. Iallafall i ett demokratiskt rättsamhällle.

Anonym sa...

Just ingen verkar veta hur man följer lagen längre.
Varken polis,jurister eller politiker.
Sverige är som förlamat.
Journalister och demonstranter styr.Kan det gå annat än åt helvete?

Anonym sa...

Det ska bli intressant att se vilka som klarar sig bäst i den stundande anarkin.Extremisterna till höger eller till vänster?Alla dom i mitten?
Vilka är bäst förberedda?

Anonym sa...

Sekterism gäller naturligtvis bara högerut.På vänstersidan är det fakta som gäller.I varje fall i DN:s och Heléne Lööws värld.
Men är det sant?
Det är ganska många "vänster-sanningar" som försvunnit ur fokus.Berikningen,Sverige som har råd,den humanitära stormakten,lönsamheten och det demografiska gapet.Alla de andra vid det här laget kasserade eufemismerna och nyspråkliga uppfinningarna.
Men sådant ser vi inte.Det är vi för goda för.Journalistik sysslar inte med sånt.Riktiga journalister vet vem som betalar lånen.
Och vips så var vi tillbaka på ruta 1.Ytterligare ett påstående bland alla andra från Peter Wolodarskis DN.

http://www.dn.se/kultur-noje/de-virtuella-sekterna-frodas-i-forvrangda-fakta/