söndag 27 september 2015

Migrationsvärken


Migrationspolitiken går in i ett nytt skede. Med tusen asylsökande per dag, och tusen ensamkommande per vecka, genomgår Sverige nu en stor prövning (eller "utmaning", som det heter på nyspråk). Situationen kallas "extraordinär" av statsministern - men alla tycks utgå från att den är tillfällig. Tänk om det inte är så?

Tecken på den dagliga desperationen står att finna ute i kommunerna, där ensamkommande ungdomar inkvarteras på madrasser i idrottshallar, där frivilligorganisationer klagar över att de snart inte orkar mer längre och där kommunala budgetar spräcks på både höjden och bredden till följd av en etablering som inte ger resultat. Migrationsverket har ett grundsystem för att hantera 400 ensamkommande per år. Nu kommer alltså mer än dubbelt så många varje vecka.

Men även regeringen själv andas desperation. Migrationsminister Morgan Johansson har gett statliga myndigheter och bolag, allt från Försvarsmakten och Kriminalvården till Jernhusen och Vattenfall, i uppdrag att dammsuga sitt bestånd efter lediga lokaler att ställa till förfogande i flyktingmottagandet. Detta betyder i klartext att fängelser och försvarsanläggningar kan byggas om till flyktingförläggningar.

Migrationsministerns tilltag visar på hur akut situationen har blivit. Problemet för regeringen är att det vi nu ser inte verkar vara en tillfällig topp. Även om flyktingströmmen till Sverige lär minska när vintern tar Europa i sitt grepp finns det inget som tyder på ett dramatiskt fall i antalet som söker asyl i Sverige och Tyskland. Vi har sett en stadig ökning sedan 2011.

Givetvis ställer detta frågor om hur mottagandet, som redan nu är på den absoluta bristningsgränsen, ska fungera framgent. Vilka desperata åtgärder ska migrationsministern ta till när varken Försvarsmakten eller Kriminalvården har fler lokaler att ställa till förfogande? Det finns gamla förslag, utredda och klara, som innebär att privatbostäder kan konfiskeras. Där är vi inte ännu, men givet att det verkar gå utmärkt att ockupera en sommarstuga som ägs av någon annan utan att myndigheterna bryr sig, skulle inget längre förvåna.

Ett annat oundvikligt scenario på sikt är reella flyktingläger i Sverige. De skogar och fält som Reinfeldt såg från sitt regeringsplan kan då äntligen komma till användning. Var och en kan fundera över hur reaktionen från de asylsökande kommer att bli på detta när ett boende i jämtländska Grytan inte dög då det låg för långt från en tätort.

Samtidigt som allt detta pågår meddelar DN och SVT, inte utan stolthet, att stödet för ett större flyktingmottagande i Sverige ökar. Detta enligt en ny DN/Ipsos-mätning. Hur stort stödet är på orter som Ljusnarsberg och Norberg, där effekterna av dagens politik är reella, framgår inte. Men mätningen gläder sannolikt de politiker som i helgen blev rörda till tårar av sin egen godhet på Centerpartiets stämma.

Alla har vi vår egen verklighet att förhålla oss till. Och den ser som bekant väldigt olika ut beroende på var i landet vi bor.

Läs även:
Johan Westerholm, Fnordspotting

11 kommentarer:

Amnexis sa...

Nya Centerpartiet, där 12-årige Leo Gerdén stakar ut partiets framtida migrationspolitik för Sverige:

http://www.svd.se/massivt-internt-stod-for-cs-migrationspolitik/om/centerstamman-2015

Hejdå Centern!

Anonym sa...

DN/Ipsos kan undvika att fråga någon av de som bor i Ljusnarsberg och liknande orter för att få en mer önskvärd opinion för beställaren.

Anonym sa...

Detta är ingen hastigt uppkommen situation.

Det muslimska inbördeskriget har pågått sedan 600-talet och lär inte avslutas i närtid. Muslimer kommer att fortsätta söka sig till den anständiga västvärlden för överskådlig framtid för till andra muslimska länder vill de inte om de kan undvika det.

Afrikaner vill inte bo hos andra afrikaner utan söker sig också till den anständiga västvärlden.

Varför kan inte bara muslimer och afrikaner istället härma oss, de vita medelålders männen som skapar anständiga samhällen? Vad är det som afrikanerna och muslimerna inte klarar av?

Uffe Häger sa...

Det uttalade stödet har säkert ökat. Om det är starkt och långsiktigt är en helt annan sak. Mycket talar emot det.

jurist sa...

Du har inte riktigt rätt, den lagstiftning som finns är förfogandelagen. Den ger visserligen rätt för staten att ta enskild (eller kommunal) egendom i anspråk, däremot kan det bara göras vid krig, krigsfara eller p.g.a. krig i Sveriges närområde, 2 §. Jag tvivlar på att man kan se Syrien (för att inte tala om andra områden) som svenskt närområde. Om man ser till förarbetena, så har man diskuterat sådant som massflykt från Baltikum. Med ett visst mått av god vilja skulle massflykt från Ukraina anses kunna ingå i närområdet. En vidare tolkning skulle i praktiken innebära att obegränsade förfoganden kan godtas så länge det inte råder fred på jorden. Med detta sagt, det är inte omöjligt att du får rätt, antingen genom ny lagstiftning, eller genom att regeringen tolkar lagstiftningen mycket extensivt, men då har man för lång tid övergivit tanken på att Sverige skall vara en rättsstat.

Anonym sa...

Något vi onda skall se upp med är när de goda föreslår att den gamla papperslappen som vi lägger i valkuvertet vart fjärde år skall ersättas av elektronisk röstning.

Skälen är naturligtvis de bästa, det blir billigare, mindre krångel, vi kan rösta hemifrån, det är helt enkelt modernt och rationellt på alla sätt och vis.

INGEN kan garantera att ett elektroniskt röstresultat inte kan manipuleras.

Redan Stalin visste att det viktiga var inte vilka som röstade utan vem som räknade rösterna.

Anonym sa...

Jag tycker inte det är så noga med rättstaten och välfärden nu när vi har chansen att vara goda under den godaste regering Sverige någonsin haft.
Det är en liten utmaning nu i början men sen blir det lönsamt och berikande igen!
För alla er som tycker samma lika är en röst på V,MP,S,C och Alliansen en röst på allas vår godhet och en plats för Margot Wallström i FN.

Anonym sa...

Du närmar dig punkten när det kan bli obehagligt Hans!
Dina sanningar svider och det är tydligt att man från maktens sida inte drar sig!
Läs Rebecca Uvells uppdatering i ämnet!

http://www.uvell.se/2015/09/27/troll-från-lo-borgen-28528228#comments

Anonym sa...

Kan man fly från ett flyktingläger?

Hur länge kan man räknas som flykting? Vissa kan förstås känna sig som flyktingar hela sitt liv. Av personliga orsaker blandat med omgivningars förväntningar. Men det har ju knappast någon form av juridisk betydelse.

Är man född av föräldrar som flytt till ett flyktingläger, växer upp där till sju års ålder och sedan flyttar till ett annat land, är man då fortfarande en flykting?

Flyr man till ett flyktingläger, bor där ett år. Sedan flyttar till turkiet och bor där i tre år. För att sedan försöka flytta till europa olagligt, är man då en flykting?

Regler om krav på asyl i det första mottagande landet grundar sig på tanken att man flyr för sitt liv. Söker skydd i första säkra region. (I det drabbade landet eller dess omedelbara närhet. Därefter är livet skyddat. Men inte dess kvalitet.) Därför blir regler om asylkrav i första mottagarland logiskt.

Kan man kräva att länder tar "ansvar" för en tilldelad kvot asylsökande? Samtidigt som man inte ställer samma krav på varje kommun i det egna landet? Självklart. Ett krav på ett land, eller ännu större område, är betydligt lättare att ställa och genomdriva. Än att ställa samma krav på en enskild stad eller ännu mindre enhet. Bostadsområde, kvarter osv. Det är därför politiker ställer sig i olika forum globalt och lovar runt, oftast med medborgarnas resurser som insats utan mandat för det. För att sedan hamna i konflikt med folket på golvet. Som får ta konsekvenserna.

Alla kan lova allting. Alla kan blomma ut i visioner, manifestationer och bestämda åsikter. Oavsett följder.

Väldigt få kan säga nej, stå emot och ändå få stort förtroende omedelbart och fortsättningsvis. Det är där som skickligheten krävs.

Lysande Lysander

Anonym sa...

Hur överklagar man kommunernas beslut att använda lokaler för flyktingboende när detta är emot de byggnadsplaner som gäller för området eller när en byggnad används på annat sätt än som angetts när den fick byggnadslov?
Vi har ju sett hur exempelvis fel färg på ett hus kan vara så fel att kommunerna kräver ommålning. Kan kommuninvånare kräva korrekt handläggning i byggnadsnämnder, länsstyrelser och förvaltningsdomstolar när kommuner beslutar om ny användning av sina lokaler?

Anonym sa...

Skall man få fram större mängder bostäder snabbt så måste man gå förbi alla de rutiner som sverige har. Allting, precis allt gör att allting tar en evighet och blir radikalt dyrt.

Ge migranterna en gratistomt och sänd dit byggmaterial i stora drivor bara. Låt dem sedan själva bygga sina bostäder helt utan någon form av myndighetsutövande eller insyn. Helt fritt! (Kanske möjligen en A4 sida på olika språk med eventuellt några enkla regler om höjd på byggnader eller färg. Sådant som ändå knappast skulle bli ett problem eftersom det är självreglerande.) Efter genomgång av tekniker som godkänner el och vatten så kopplas området in på allmänna näten.

Antingen finns det bland grupperna folk som är ingeniörer, eltekniker och vvs-kunniga eller också får man tillhandahålla sådana som konsulter möjligtvis.

På det här viset går man förbi alla instanser i sverige som vill sko sig på migranterna. Förutom byggmaterial tillverkarna då. De blir svåra att gå förbi. Importera från utlandet går ofta men totalvinsten kan bli mindre än man först tror.

På det här viset omvandlar man också bidragsberoende offer från att posera i media till att bli självstärkta och handlingskraftiga individer med tydliga kapaciteter.