fredag 12 december 2014

Snällast vinner inte migrationsdebatten


En rad liberala debattörer, författare och politiker slår på DN Debatt ett slag för den reinfeldtska asyl- och migrationspolitiken, alltså den politik som den förre statsministern nyligen sammanfattade med att det på den svenska landsbygden finns "mer plats än man kan föreställa sig".

När jag läser debattartikeln slås jag av att diskussionen inte handlar om konstruktiva lösningar, om smart integrationspolitik eller om hur människor ska kunna stå på egna ben. Den handlar om snällhet och godhet. Detta är förstås ett problem eftersom det inte föds några lösningar enbart ur känslan av att vara en god och snäll medmänniska.

Artikelförfattarna har rätt i att det hänt något i migrationsdebatten. Tidigare hävdades att invandringen var en vinstaffär. Punkt. Så sent som i våras fick vi den berömda Sandvikenrapporten, som påstod att Sandvikens kommun gick plus med en halv miljard kronor på invandring. Varje år. Den spreds i sociala medier, delades faktiskt av några av artikelförfattarna, och sågs som ett vasst nålstick mot den invandringskritiska ballongen. Även dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag stämde glatt in i jubelropen på Twitter.

Problemet var att det inte stämde. Såklart. Sedan dess har både Fores och Migro gjort sitt bästa för att upprätthålla bilden av invandring som en vinstaffär vi inte bara kan tacka nej till. Men efter en hel del mothugg, några uppskruvade asylprognoser och ett visst sommartal av Reinfeldt, hävdas det nu att invandring faktiskt kostar "på kort sikt". Underförstått att det är långsiktigt lönsamt.

Sanningen är att det dels beror på vilken sorts invandring vi talar om. Självfallet kommer högutbildade i bristyrken alltid ha lättare än andra att skapa sig en god tillvaro i Sverige. Dels beror det faktiskt på hur samhället är rustat att ta emot många människor som behöver försörjning, bostad, förskoleplatser och sjukvård med väldigt kort varsel. Det finns de facto kapacitetsbrister som måste belysas.

Det sistnämnda är känsligt. Diskussionen om volymer, som tidigare migrationsministern Tobias Billström försökte initiera men som omgående resulterade i beskyllningar om att kratta manegen för SD, är en het potatis. Debattörerna hävdar att det är fel att tala om volymer därför att det inte är mängden människor som är problemet, utan systemen som tar emot dem. Volymen går dessutom inte att påverka, påstås det.

De fastslår:
Om vi har en process som bygger på individuell prövning av asylskäl kan man inte politiskt besluta om en viss volymbegränsning.
Detta är i sak korrekt. Men det blir ett halmgubbeargument eftersom ingen vill att regeringen eller riksdagen ska bestämma exakt hur många som får komma till Sverige. En sådan lösning föreslår inte ens Sverigedemokraterna.

Det SD hävdar när de säger sig vilja minska asylinvandringen med 90 procent, eller till grannländernas nivåer, är att de gör bedömningen att söktrycket kommer minska med SD:s politik (bland annat genom tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd samt upprätthållandet av Dublinförordningen). Då blir det blir mindre attraktivt att söka asyl i Sverige, helt enkelt. Om Sverige för ungefär samma asyl- och migrationspolitik som övriga Norden, vore det märkligt om tio gånger fler sökte sig just hit.

Flyktingströmmarna vi nu ser beror på det oroliga läget i ett flertal länder. Så långt är vi överens. Men det finns en rad politiska beslut som kan påverka i vilket land flyktingarna söker asyl. Detta borde inte vara särskilt svårt att förstå.

Mediantiden för en flykting att få en egen försörjning (inklusive bidragsjobb) var 7 år 2010
och har inte sjunkit under Alliansens tid vid makten. (Källa: SCB)

Är det verkligen volymen människor som är problemet eller är det systemet? undrar artikelförfattarna retoriskt. Jag skulle hävda att det sistnämnda gör att det förstnämnda blir ett stort problem, men att inget samhälle klarar av att integrera ett oändligt antal människor. Ändå är det egentligen vad de hävdar när det påstås att begreppet volymer är irrelevant.

Om vi nu inte ska prata om volymer, kan vi i alla fall prata om integration. Alla säger sig vilja förbättra integrationen av invandrare. Men hur ska det gå till? Lägre löner och avreglerad arbets- och bostadsmarknad är populära förslag högerifrån. De två sistnämnda ställer jag upp på oavsett hur stor eller liten asylinvandring Sverige har, och det förstnämnda kommer säkert hjälpa vissa unga att få sitt första jobb.

Men stor asylinvandring från exempelvis Somalia och Eritrea medför likafullt utmaningar. Sverige har EU:s lägsta andel lågkvalificerade jobb - 2,5 procent. För nästan alla arbeten krävs i dag någon sorts utbildning. För många flyktingar och anhöriginvandrare är chanserna att bli självförsörjande väldigt begränsade redan från start. Detta hade inte behövt vara ett problem om de försörjdes av sin egen familj. Men de generösa undantagen från försörjningsplikten gör att det de facto blir ett bekymmer ur både ett samhällsekonomiskt och liberalt perspektiv eftersom skattebetalarna får pröjsa.

Även om det genomförs genomgripande reformer, vilket vi ska minnas att Reinfeldt inte var beredd att göra, kommer många problem att kvarstå. I slutändan kokar resonemanget om generös asylinvandring därför ned till en känsla av godhet. Inte om samhällsekonomiska vinster. Detta är en viktig vetskap att ta med sig inför de debatter som väntar. Trovärdigheten blir alltid lidande när "därför" ersätter svaret på frågan om "hur" och när den där varma känslan inombords ges prioritet före faktiska resultat.

Låt mig måla ett motförslag med några grundläggande faktorer som bör vara bärande för en liberal asyl- och migrationspolitik:
- Slå vakt om den fria rörligheten. Alla har rätt att bo och arbeta var de vill så länge de kan försörja sig själva.

- Sverige kan ta emot kvotflyktingar i enlighet med internationella överenskommelser och åtaganden. Fokus ska ligga på att ge dessa människor skydd och att från dag ett slussa in dem i det svenska samhället med en effektiv språkutbildning, en chans att validera sin ev. utbildning från hemlandet och en grundkurs i samhällsinformation. På arbets- och bostadsmarknaden ska lika villkor gälla för alla, oavsett härkomst. 
- Huvudregeln ska vara att ge tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd vid beviljad asyl. När oroshärdar har slocknat kan en viss återflyttning ske. 
- Den som invandrat och vill ta hit familj och släkt ska först kunna uppvisa en adekvat bostad och inkomst som räcker till att försörja de sina.

Om dessa enkla men viktiga faktorer tillåts gälla, kommer betydligt färre som invandrar till Sverige att hamna i långvarigt utanförskap, i bidragsförsörjning och segregation. De kommer därmed kosta mindre pengar för samhället, snabbare bli självständiga individer som kan leva goda liv och känna att de fyller en funktion i samhället. Det är win-win.

Avslutningsvis vill jag konstatera: Kravlöshet är inte liberalism. En omhändertagandepolitik utan den enskildes skyldighet att försörja sig själv är inte liberalism. Och EU:s största asylinvandring tillsammans med OECD:s sämsta integration är en sällsynt usel kombination för vilken tidigare och sittande regeringar bär ansvaret.

Jag vet inte hur det kommer sig att tongivande personer inom svensk borgerlighet har lyckats hamna så långt bort från de borgerliga kärnvärderna om att alla i möjligaste mån ska stå på egna ben, ha stor frihet men också ett stort ansvar i sina liv och inte ligga andra till last. Rätten att röra sig fritt är bara hållbar och meningsfull om den samtidigt medför kravet att individen bär sina kostnader. Annars reduceras politiken till en verksamhet som bara ska vara "snäll" och "varm". Det är inte seriöst.

Tyvärr kan tillståndet i den liberala migrationsdebatten just nu beskrivas på följande sätt:

Aldrig förr har så många känt sig så goda för så lite.

Tidigare bloggat:
Det fanns ingen plan
Flyktingar i arbete
Att ställa krav är nödvändigt och viktigt

Läs även:
Fnordspotting, HAX, Per Gudmundson

42 kommentarer:

Anonym sa...

Sakligt och insiktsfullt inlägg utom på en punkt:"Lägre löner och avreglerad arbets- och bostadsmarknad är populära förslag högerifrån." Det är ju sant.Du instämmer i förslaget till avreglering. Men av det följer också lägre löner och ökad bostadssegregation. Jag gillar inte förslag som förstärker en redan stark segregation.

Micke sa...


Mest debil vinner är taktiken från dom begåvade........

http://www.aftonbladet.se/kultur/article20012410.ab

Jonas sa...

Om man vill kalla sig borgerlig eller liberal och samtidigt behålla dagens volymer och sammansättning av invandringen så anser jag att man har en absolut skyldighet att visa både vilka reformer man har tänkt sig för att göra invandringen i sämsta fall kostnadsneutral, och hur man avser att få stöd för dessa reformer.

För om man inte kan kan göra det, så verkar man ju i praktiken för ökade tranfereringar och ökade skattebördor. Långt från borgerligt.

Nu är det så klart tillåtet att vara socialist och ha åsikten att den globala överklass vi trots allt är i Sverige skall beskattas ned till en globalt genomsnittlig nivå innan det är rättvist. Men att börja traska den vägen och samtidigt kalla sig borgerlig borde rendera medeltida kroppsstraff för att det är så fruktansvärt ohederligt.

Micke sa...

Invandringen var kostnadsneutral på den tid vi vägrade judar att fly hit från Tyskland på 30 och 40 talet.

Anonym sa...

Hur kommer det sig att påstådda svenska liberaler har lyckats hamna så långt bort från de liberala kärnvärderna att när systemen krockar med invandringen är det människorna och inte systemen vi ska ändra?

http://www.youtube.com/watch?v=p1P44fZQOUI

Hur intellektuellt hederligt är det att du fortsätter insistera på att kalla dig liberal istället för statskonservativ Hans?

Hans Li Engnell sa...

Denna fråga återkommer du ständigt till. Men du förklarar aldrig på vilket sätt det är liberalt att låta andra betala för ens uppehälle.

Amnexis sa...

22:53:

Systemen består av människor. Vill du ändra på systemen måste du ändra på människorna som sköter systemet.

Är det liberalt med nästan 100% subventionerad tandvård till papperslösa (illegala invandrare) t.ex?

Är det liberalt att dina "uniformerade ligister" ska ta mina pengar och ge till allsköns lycksökare, ofta från länder med kulturer som ser ner på oss? (eller länder som det går bättre för, Rumänien t.ex. har lägre arbetslöshet och högre tillväxt..)

Patrik Öhman sa...

Mycket bra Hans.

Det är oroväckande att så många har skygglappar kring den havererade mottagningen och bristande kontrollen av vilka som kommer hit. De tränger ju ut och tar resurser som borde gå till verkligt skyddsbehövande. De flesta skriver nog under på att vi ska skydda de som riskerar halshuggning av IS eller liknande, men det kan ju lika gärna vara förövarna vi tar mot. Våra skattepengar matas in i ett ineffektivt och byråkratiskt system där kapabla människor passiviseras och skolas in i bidragberoende och utanförskap. Det är ovärdigt.

Angående kommentarerna. Det är visserligen liberalt med öppna gränser men inte att tvinga andra att betala. Man skulle ju därför lika gärna kunna vända på det. Det är fel att tvinga andra att betala alltså måste vi ha mer stängda gränser. Det liberala på riktigt är ju förstås att öppna för möjligheten att komma hit men utan att försörjas av andra.

Martin W sa...

Kan vi snälla sluta prata om volymer? Volym är ett mått på en tredimensionell kropp i rummet, ex en kubikmeter. Det rätta är givetvis "antal", inget annat.

Anonym sa...

Om nu Moderaterna skulle sänka Volymerna, så är det nog inte Kinberg-Batra som är den som kommer göra det. Hon är nämligen gift med David Batra, denne figur är inte särskilt vänligt inställd gentemot SD. Detta påverkar nog hennes attityd gentemot SD, därmed är det föga sannolikt att hon samarbetar med SD eller är vänligt inställd till dito.

Jag hoppas enbart på att nyvalet innebär ännu mer oro för 7-klövern. Tills fortet faller ska SD fälla varenda budget, och folket få en framtidstro.

/ Magne

Amnexis sa...

Patrik Öhman:

"Det liberala på riktigt är ju förstås att öppna för möjligheten att komma hit men utan att försörjas av andra."

Det här kommer bara upp när man ställt liberaler mot väggen angående den oansvariga mig.politiken.

Problemet är att den biten vill svenska liberaler inte ta i med tång ens. De har ingen plan för hur detta ska gå till. Det enda som de klänger sig fast vid är smyg o ränkspelen kring att krossa välfärdsstaten bakvägen genom att kollapsa systemet genom överutnyttjning.

Jag tycker inte det är en hälsosam och god grund för liberalpolitik att stå på. Allmän acceptans för liberala idéer måste komma först. Liberaler som tycker det är tungrott i Sverige, ge er på SVT och media istället för SD. Ni kommer inte vinna den kampen på det sätt ni nu för den.

Hur ska övergången från välfärdssystem till en mer liberal ordning ske utan att samhället kastas in i kaos o konflikter, med oklar utgång?

Patrik Öhman sa...

Jag håller med att de flesta inte vill ta tag i den konflikten. Jag anser att striden måste vinnas just med argument och att man bör flytta debatten mot de frågorna. Ideologiskt kan jag stå för vissa idéer men i en realpolitisk kontext går det ju inte att låtsas som vi inte har ett annat system och politiskt styre än i mitt idealsamhälle. Det är därför jag gillade Hans syn på och argument för lösningar.

Micke sa...


Är det liberalt med nästan 100% subventionerad tandvård till papperslösa (illegala invandrare) t.ex?
----------------------
Det är traditionell nazistisk retorik att bunta ihop individer kollektivt för att sen kleta negativa egenskaper på alla som ingår i kollektivet. Således blir alla papperslösa illegala invandrare oavsett vilka skäl dom har.

Micke sa...

Om nu Moderaterna skulle sänka Volymerna, så är det nog inte Kinberg-Batra som är den som kommer göra det. Hon är nämligen gift med David Batra, denne figur är inte särskilt vänligt inställd gentemot SD.
-------------------
Ja ni nazister är ju väldigt vänligt inställda till honom så det är ju skitkonstigt att han inte gillar er. Ni kanske kan kräva ett särskilt register för dom som inte gillar er?

Amnexis sa...

Micke vill alltså dansa nazist-dansen fram till påska?!

Halleluja!

Då har man en usel motpart att äga i debatter om svensk migrationspolitik. Det är alltid tacksamt att debattera med folk som har dåligt ordförråd...

Nya friska nazi-tag nu Micke så vi kan visa alla Hans o HAX o deras läsare hur efterblivna och mentalt eftersatta de rödgröna är. Du är väl min lilla sockpuppet?!

Micke sa...

Då har man en usel motpart att äga i debatter om svensk migrationspolitik.
----------------------------
Du har ju uttryckt att det bara finns två partier i Sverige.
Nazipartiet och dom andra.

Prata med dom andra.

Anonym sa...

Det skulle faktiskt vara intressant att höra Mickes åsikter i migrationsfrågan och inte bara nästdebilt trams.

Micke sa...


Judar är inte svenskar.

Behöver någon säga något mer om SD ?


http://www.dn.se/val/nyval-2015/den-leende-nationalismen/

Amnexis sa...

Micke:

Så du tillhör nazisterna och inte 7-klöverpartiet menar du?

Ingenting i sak som vanligt... bara förvirring.

Anonym sa...

Micke anser således inte att bröderna Ekeroth är svenskar.
Intressant åsikt.

Micke sa...

"Samer, kurder och judar kan få leva i Sverige – men de är inte svenskar, enligt SD:s partisekreterare Björn Söder."
..................


Svara på inlägget.

Kan du reda ut detta åt oss. Säg något i stil med att han har rätt och att det inte är nazism eller någon annan form av högerextremism när han uttrycker att samer judar och kurder med svenskt medborgarskap inte är svenskar. Säg att han säger detta som ett led i ett forskningsprojekt (som du tidigare framhållit som så positivt för oss) som ni håller på med och att det är kopplat till dom register ni vill göra över dessa människor och att vi ska vara glada.
Säg att alla svenskar utom sossar och kommunister håller med honom.

Säg nåt av det dravel du alltid säger om vad ditt partis innersta väsen är.

Micke sa...

Bra om du svarar med din egen signatur....

Anonym sa...

Det har Söder aldrig sagt. Du måste läsa mer än vänstervinklade rubriker i DN, micketoken,

Amnexis sa...

Söder säger att de kan vara svenska medborgare så vitt jag kan läsa...

Har inte svenskar rätt till sin kultur precis som judar och samer har rätt till sin? Du missuppfattar Söder.

Ska Micke tvinga judar att fira Lucia? Eller att supa på skolavslutningen? Kan de inte få vara judar i Sverige, med svenskt medborgarskap? Känner de sig svenska så får de vara svenska, är judiskheten viktig så kallar de sig judar.

Du övertolkar så mycket Micke lilla.

Och om de själv vill kallas judar då? Ska du återigen tvinga dem att bli svenska? Om de känner sig svenska så är de svenska. Men det låter nästan som du vill tvinga dem att dansa små grodorna på midsommar...

Får vem som helst kalla sig jude? Kan jag kalla mig jude om jag flyttar till Israel? Du hatar svensk kultur Micke, det är där skon skaver. Som Sahlin som tyckte det var töntigt att vara svensk. Där håller inte jag med.

Anledningen att Söder öht talar om detta är pga av alla artiklar där man kan läsa om "svenskar" som åker till Syrien och halshugger och våldtar. Det är förmodligen ett försök att hyfsa och nyansera debatten.

Men att Micke med nazi-glasögon ser nazis förvånas jag icke av...

Amnexis sa...

Det här är vad Söder sa, ordagrant:

"– Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid."


Söder tror alltså att de flesta judar som blivit svenskar övergett den judiska identiteten för att mer identifiera sig som svenskar i första hand – och gör de inte så är det inte ett problem.

Dagens Nyheter har haft väldiga problem med att hålla sig till sanningen på sistone. Nyligen var det en rapport från Storbritannien som visade att utomeuropeiska invandrare sedan 1995 har kostat den brittiska staten 120 miljarder pund mer än de betalat in i skatter. DN fick detta till “Invandring lönsam för britterna“. Innan dess var det den så kallade Sandvikenrapporten där tidningen okritiskt återgav förvanskade siffror och fick invandring att framstå som en vinst.

Micke sa...

Nazisten säger klart och tydligt att samer judar och kurder inte kan vara svenskar även om dom är medborgare.

Oroa dig inte. Jag begär inte att du inte ska ljuga om ren text.

Micke sa...

Det har Söder aldrig sagt. Du måste läsa mer än vänstervinklade rubriker i DN, micketoken,
------------------
Idiot

Anonym sa...

Micke tror inte på vad Söder sa. han tror bara på vad han vill att Söder skall ha sagt. Micke är ett kryp i paritet med den den s.k, antirasist som knivhögg en meningsmotståndare i Kärrtorp.

Micke sa...

Nu har du börjat skiva utan signatur igen.

Så här säger din "skalliga General i tramsdräkt".Han ACCEPTERAR samer. Jag antar att dom jublar. Han ACCEPTERAR Tornedalsbor. Antar att dom också jublar. Inga av dom två grupperna är svenskar enligt generalen. Dom jublar säkert över det också. Tror du inte det?

Citat Jönspelle

" Det är ju så att Sverige i dag inrymmer andra nationer. Vi har ju till exempel den samiska nationen. De är svenska medborgare, men tillhör den
samiska nationen. Vi har också tornedalsfinnar och så vidare. Vi
accepterar dem. Men om det blir för många nationer i nationalstaten – då
kan det bli problem"

Amnexis sa...

Micketrollan:

Menar du att min kurdiske vän inte är svensk medborgare pga av att han inte är svensk utan identifierar sig som kurd?

Micke sa...

Jag menar ingenting.Det står fullkomligt klart att du Söder och Ekroth är nazister och dessutom idioter då ni gemensamt kommit fram till att en av er INTE är svensk därför att han är jude.

I d i o t e r.

Micke sa...

Menar du att min kurdiske vän inte är svensk medborgare pga av att han inte är svensk utan identifierar sig som kurd
--------------------------------
Söder har klart och tydligt sagt att Ekroth kan vara svensk medborgare men inte tillhöra den uppfinning som ni kallar den svenska nationen.

Ekroth har sagt att han vill registera sin egen morsa och därmed sig själv därför att hon kommer från Kazakstan och är straffad.

Det kanske beror på att dom är idioter och inte nazister?

Amnexis sa...

Men Söders intervju har ju inget att göra med Ekeroths förslag om att registrera kriminellas nationalitet. (Precis som Danmark, England etc gör)Jude är ingen nationalitet. Söder pratade inte om att han vill registrera samer, judar etc. Det är du som försöker koppla ihop Söders filosoferande kring urbefolkningar med Ekeroths riksdagsmotion - som handlar om NATIONALITET EJ ETNICITET. Skulle en svensk same el jude begå brott så reggas den som svensk! Du är patetisk i ditt svammel.

Du försöker blanda bort korten i ett desperat försök att hitta nazism.

Patetiska jävla ödla.

Amnexis sa...

"Under en frågestund med gymnasister någon vecka senare försökte Carl Bildt förklara varför partivännens citat inte var rasistiskt":

"Man kan ju också säga att en svensk är en svensk och en jude är en jude" /C Bildt

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17975961.ab

http://www.expressen.se/gt/kultur/viveca-vi-samer-kallar-oss-inte-svenskar/

Micke sa...

Men Söders intervju har ju inget att göra med Ekeroths förslag om att registrera kriminellas nationalitet.
-----------------------------
Jaha. Dom företräder dom två olika fraktionerna i av samma parti?

När blir splittringen offentlig så att dom som trycker på kan börja tjäna pengar?

Amnexis sa...

Micke:

Björn Söder filosoferade om ursprungsbefolkningars rätt till sin identitet. Ingenting sa han om registrering av dessa, ingenting sa han om kriminalitet.

Ekeroths riksdagsmotion handlade om något HELT ANNAT; registrering av BROTTSLINGARS födelse-nation.

Det finns inte någon motsättning mellan dessa två saker iom att det INTE ÄR samma saker.

Nasrin Sjögren har gjort det bästa inlägget i denna debatt:

"Älskar hur panik utbryter och folk gissar vilt kring min partitillhörighet. Om mina åsikter är främlingsfientliga, skulle ni ha varit med på den gamla goda tiden när vi diskuterade sådant här i förbifarten i 1990-talets Rågsved. De flesta av oss var utomnordiska invandrare, några var finnar eller romer och någon ensam stackare var svensk. Hur multikulti som helst, alltså. Inget av de saker jag yttrar nu renderade ens ett höjt ögonbryn i det sällskapet. Det ska vara ett gäng neurotiska helyllesvenskar i ett perfekt svensksegregerat område till att tycka att självklarheter, som att det finns olika nationaliteter eller att man inte automagiskt blir svensk av att vistas i Sverige, är något upprörande. Vi andra fortsätter röra oss ute i verkligheten. Testa att komma ut och hälsa på någon dag, som omväxling!"

Micke sa...

NI är rätt unika med att inget av det som era lågbegåvade företrädare nånsin säger har något samband som kopplar ihop er politik till en enhet och att ni ALLTID måste ljuga för er själva och alla andra om er egen politik när lukten av den kommer ut i fria luften

Söder HAR sagt att Ekroth som jude INTE tillhör den svenska NATIONEN men att den svenska NATIONEN ACCEPTERAR att Ekroth är medborgare i staten Sverige.

Amnexis sa...

Söder har inte sagt det du vill att han ska ha sagt Micketrollet. Ge upp nu.

Rubriken i DN var Orrenius egen TOLKNING av vad Söder sa. Artikeln hette först "Den leende nationalismen"

Så desperat är vänstern och deras lill-trolla Mickestalinsten; att de måste ljuga ihop ett citat och sedan bygga en halmgubbe kring lögnen.

Söder sa att; man får tillhöra vilken folkgrupp man vill, det är inte politikers grej att avgöra. Känner man sig som jude så kallar man sig jude, känner man sig som svensk kallar man en svensk.

Nu sitter Micke med vatten i hela bostaden sedan en tsunami drog fram i hans vattenglas...

Micke sa...

Ser ut som du måste byta melodi en gång till. Jomshof tolkar Söder likadant som mig och är framme med kvasten. Hoppas han sopar dig av banan också.http://www.dn.se/nyheter/sverige/intern-sd-kritik-mot-bjorn-soder/

Anonym sa...

Nu är det faktiskt så att lapparna själva är noga med att tala om den samiska nationen så inte var Söder så helt fel ute.

Amnexis sa...

Tolkar Jomshof Söder likadant som Micke? Vilket skämt!

Jomshof säger att Söder varit otydlig, och det kan t.o.m. jag gå med på. Men det beror ju främst på Orrenius som varit oärlig med sitt uppsåt när han skrev artikeln och utelämnade viktiga resonemang om bl.a. SDs öppna svenskhet och inkluderande nationalism.

Jomshof plockade fram kvasten och sopade undan de sista smulorna av desinformation, smulor som gett Micke en sällan skådad energi i sina utsvävningar om nazism.

Vill avsluta med en intervju med Mattias Åhren;

"Samer är inte svenskar, säger samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén och menar att SD:s Björn Söder i sak har rätt. Det är ju därför vi har ett Sameting och rätt till utbildning på samiska, säger Mattias Åhrén..."

http://www.svt.se/nyheter/sverige/mattias-ahren-samer-ar-inte-svenskar

Micke sa...

OK.Samer är finnar. Jag förstår.

Hur fan kunde jag missa det.