måndag 20 augusti 2012

Lambertz' nakne kejsare

Före detta Justitiekanslern Göran Lambertz kritiserar på dagens DN Debatt avlidne Hannes Råstams slutsatser i den nya boken Fallet Quick. Att skapa en seriemördare. Enligt Lambertz drar Råstam förhastade slutsatser när han hävdar att Sture Bergwall är oskyldig till alla de åtta mord som han dömts för.

Argumentationen som Lambertz använder känns igen från de konspirationsteoretiker som hävdar att amerikanska regeringen låg bakom 11 septemberattackerna och att människan aldrig landat på månen: Han väljer ut ett fåtal detaljer som "avgörande bevisning". Det är så konspirationsteoretiker arbetar. Med några utvalda detaljer tror de sig kunna så tvivel om helheten. Problemet är att Hannes Råstam redan har tillbakavisat flera av de "bevis" som Lambertz drar fram genom att visa hur dessa uppgifter lämnades. Har Göran Lambertz inte läst boken?

Quick ska ha kunnat peka ut ett födelsemärke på 11-årige Johan Asplunds kropp. I de förhör som återges i Råstams bok framgår att Quick trevande och mycket tveksamt placerar märket på fel sida av kroppen. Med sedvanlig god hjälp av förhörsledare Seppo Penttinen lyckas han dock få märket att vandra tills det sitter på rätt ställe.

Så fungerar alla förhör. Penttinen "tolkar" Quick och leder honom i rätt riktning. Quick berättar väldigt lite konkret på egen hand. Utpekandet av platsen där norska Trine Jensen mördades sker inte heller spontant. Quick har tillgång till information om de norska morden i förväg och vet således att de två brottsplatserna ligger nära varandra.

Det mest intressanta är dock att även om Göran Lambertz lastgamla argument (de har använts av Christer van der Kwast från dag 1) verkligen skulle hålla, och Quick mot allt bättre vetande verkligen är skyldig till två av morden, står vi vid följande faktum: Han är då oskyldigt dömd för sex mord. Skulle då inte detta vara illa nog? Lambertz tycker inte det. I Hannes Råstams bok konstaterar han kort:

"Men det bör framhållas att det i varje fall i princip är mindre allvarligt om rättsväsendet fäller en oskyldig person som erkänner och vill bli fälld, än om det dömer en oskyldig som hela tiden förnekar."

Ja, han säger faktiskt så, vår förre JK. Att det faktiskt alltid är fel att döma oskyldiga, att varje felaktig dom innebär att den verkligt skyldige är på fri fot och potentiellt kan begå brott igen och att Quickutredningen i praktiken därmed har skyddat kanske ett halvdussin mördare eller fler, verkar inte bekymra Lambertz. Det är en häpnadsväckande tanke som statens före detta advokat för fram.

Det kan tyckas lite märkligt att Göran Lambertz agerar så här. Han deltog aldrig i Quickutredningarna och har således ingen ära och heder från den tiden att försvara. Lambertz kom in i fallet långt efter att Sture Bergwall återtagit sitt namn och börjat tiga. Som dåvarande JK gjorde Lambertz en "granskning" och återkom efter en vecka med sin konklusion: Domarna var välskrivna och välmotiverade. Allt var som det skulle. Det tog honom sex dagar att läsa domarna. Hannes Råstam ägnade över sju månader ("mer än heltid") åt att gå igenom hela Quickutredningen. Han har haft tillgång till journaler på Säter, till hela förundersökningen, till allt filmmaterial från vallningarna och vridit och vänt på allt.

Jag tror att det är som Hannes Råstam skriver i sin bok: Sverige är litet och den juridiska världen ännu mindre. Lambertz var inte involverad i själva utredningarna mot Quick, men han är god vän med Quicks förre advokat Claes Borgström och han har satt lite av sin heder i pant genom att faktiskt som dåvarande JK hävda att inga fel begåtts.

Den som trodde att vinden slutgiltigt skulle vända tack vare Hannes Råstams avslöjanden kan tänka om. Ingen kommer att ställas till ansvar för vanvården på Säter, för bevismanipuleringen eller för det oprofessionella polisarbetet under hela utredningen. Eventuella brott är preskriberade. Men det är osannolikt att någon hade velat utkräva ansvar även om det varit möjligt. I Sverige söker vi samförstånd, inte konfrontation.

Och även när Sture Bergwall slutgiltigt frikänts från alla misstankar om åtta mord, kommer det lilla bunkergänget bestående av advokater, poliser, en före detta överåklagare, en "minnesexpert" och en terapeut som tror sig kunna hitta bortträngda minnen genom regression att fortsätta hävda att kejsaren minsann inte alls är naken. Göran Lambertz har tydligen valt att tillhöra dem.

Uppdatering:
Leif GW Persson: Lambertz snackar skit
Flera riksdagspartier kräver en sanningskommission/granskning
Sture Bergwall: Finns inga bevis

51 kommentarer:

Micke sa...

Jag anser inte att det är till någons fördel att först driva Bergvalls fall åt det ena hållet med ögonenen förbundna sen åt det andra med samma metod därför att det även på det sättet gagnar specifika individer som återigen gjort fallet till en politiskt fråga.

Om det finns tvivel om huruvida den tidigare våldsdömde psykiskt sjuke Bergvall fortfarande har våldsgärningar på sitt samvete så ska dom utredas och intye läggas åt sidan för att glädja dom som vunnit en politisk seger genom att hitta systemfel.

Hans Li Engnell sa...

Läs boken.

Micke sa...Jag behöver inte läsa boken för att vara klar över att man för att kunna utröna den faktiska vidden av det sannolika justitiemord som Bergvall har utsatts för så räcker det inte med att reda ut vad han gjort och inte gjort på samma sätt som man använde för att begå justitiemordet.

Hans Li Engnell sa...

Om man går igenom hela förundersökningen, allt videomaterial och alla journaler från Säters sjukhus får man rimligen en ganska bra bild av hur utredningen har bedrivits och hur erkännandena framkommit. Detta skildras bra i boken som du inte vill läsa. Råstam har inte arbetat för någon "politisk seger". Han trodde själv inte på att något ansvar för alla fel skulle utkrävas. Däremot trodde Hannes Råstam på att Bergwall kommer att frias. Det tror jag också.

Anonym sa...

Sverige är inte litet. Men oligarkin av makthavare är det.

Micke sa...

verige är inte litet. Men oligarkin av makthavare är det.
------------------------------
Där kom politiken igen.

Micke sa...

Detta skildras bra i boken som du inte vill läsa
----------------------------
Har du läst underlaget för boken?

Micke sa...

Däremot trodde Hannes Råstam på att Bergwall kommer att frias. Det tror jag också.
---------------------------
Det kan man hoppas och man kan hoppas att att han frikänns på grunder som undanröjer dom tvivel som Lambertz pekar på.

Slutligen så kan man helt logiskt lasta det juridiska systemet MINDRE om det dömer en oskyldig som erkänner och aktivt gör så mycket han kan för att bevisa sin skuld än om det juridiska systemet dömer en oskyldig som INTE erkänner sin skuld och INTE bidrar till att lägga alla skuld på sig själv.

Hans Li Engnell sa...

Allra bäst vore förstås om det blev nya rättegångar i hovrätten där all bevisning som undanhållits tingsrätten kom upp till prövning. Men för att det ska ske behövs en åklagare som är villig att ta det till åtal. Och det finns uppenbarligen ingen ty Bergwall frikänns med anledning av att bevisningen inte håller. I fall efter fall.

En rättssäker stat ska inte skickas mytomaner i fängelse för mord personen inte har begått.

Anonym sa...

Det kan man hoppas och man kan hoppas att att han frikänns på grunder som undanröjer dom tvivel som Lambertz pekar på.

Fast fyra av fem punkter som han tar upp är ju från två av de fall som Bergvall HAR frikänts från så den nya domstolsgranskningen tyckte tydligen inte att de var så övertygande.

Emedan jag håller med om att man inte bara ska lägga anklagelser åt sidan så skulle det ju vara ganska bra om Lambertz faktiskt nämnde kritiken som finns mot just de argument han använder. Att upprepa argument som redan har konkreta (och som det verkar ganska välunderbyggda) motargument är riktigt dålig debatteknik.

Micke sa...

Och det finns uppenbarligen ingen ty Bergwall frikänns med anledning av att bevisningen inte håller
------------------------------

Den "bevisning" som Lambertz hänvisar till hur förklarar du den?

Rickard sa...

Det är en märklig artikel Lambertz satt ihop och jag håller med om att han verkligen talar i egen sak.

De påstådda fem övertygande bevisen känns inte ett dugg säkra, inte minst när Quick lämnat tusentals mer eller mindre felaktiga uppgifter - att faktiskt på ren tur få till enstaka "riktiga" sakuppgifter är inte helt oväntat.

Micke sa...

De påstådda fem övertygande bevisen känns inte ett dugg säkra, inte minst när Quick lämnat tusentals mer eller mindre felaktiga uppgifter
--------------------------

Det som skiljer dessa är att det inte går att förklara hur Qvick haft kännedom om dessa just fakta.

Ja Lambretz talar i egen sak liksom alla andra i den här historien

Anonym sa...

Råstam gjorde ju faktiskt en grej före Quick; "Fallet Ulf". Det var 2003-2005 ungefär, som det gick i Uppdrag Granskning. Där hade vi också ett gäng inidivider som borde lagföras, och det har gått lång tid sedan det nu.

Vad hände egentligen med de åklagare som begick grova tjänstefel i det fallet?

Hans Li Engnell sa...

Micke,
På vilket sätt talar Hannes Råstam i egen sak? Hans projekt började ju inte ens med ett intresse för Quick utan för den upptrissade konflikten mellan de som anser att han är skyldig och de som menar att han är oskyldig. Sedan kunde Råstam, sin vana trogen, inte låta bli att börja vända på alla stenar.

Vad "bevisen" (indicierna) beträffar: läs boken. Råstam visar hur Quicks erkännanden gått till, hur han matas med uppgifter, hur han (eftersom han sitter på en öppen avdelning, morderkännandena till trots) åker till Stockholm och går igenom tidningar på KB, hur han får norska tidningar skickade till sig, hur han erbjuds pengar för nya erkännanden osv.

Att en seriemördare tar livet av såväl vuxna som barn, kvinnor som män och att offren har olika etnicitet är i sig tämligen unikt. Att han dessutom gör det utan att lämna något enda DNA-spår, fingeravtryck eller något som kan knyta honom till platsen torde placera honom bland världens mest effektiva seriemördare. Därtill är det nästan alltid så att den som begått gärningen i fall som får sin lösning finns någonstans i förundersökningsmaterialet. Quick har dykt upp som gubben i lådan vid varje tillfälle och endast blivit intressant för polisen sedan han erkänt mord under tveksamma terapiformer fullpumpad med narkotika. Do the math.

Hans Li Engnell sa...

Anonym, 16:18. Inget hände, mig veterligen. Ulf Larsson och den andre dömde fick dock höga skadestånd.

Anonym sa...

Tomas Quick har en hel del på sitt samvete.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Quick

Trots att han möjligen inte gjort dessa mord så har han gjort mycket annat och kan fortfarande betraktas som farlig.

MVH Magnus Lilja

Anonym sa...

Bergwalls brottslighet ligger långt bakåt i tiden. Hur kan du veta att han i dag, 2012, är farlig? Vad baserar du den bedömningen på?

Bergwall behöver flyttas till ett annat sjukhus där han kan få en från Säter frikopplad läkare att göra en ny psykiatrisk utredning på honom i väntan på att de sista domarna upphävs.

Micke sa...

Bergwalls brottslighet ligger långt bakåt i tiden. Hur kan du veta att han i dag, 2012, är farlig?
--------------------------

Kan knappast vara mer kontroverseiellt än alla som VET att Julian Assange är en trevlig jävel i sängen.

Micke sa...

På vilket sätt talar Hannes Råstam i egen sak?
------------------------

Han har gjort det till SIN egen sak att fria Tomas Qvick på ALLA punkter.

Det är ju bra om det i så fall görs på ett sätt så att dom frågetecken som Lambertz anför raderas ut.

Är inte det rimligt?

Om inte måste man ställa sig frågan varför.
Micke sa...

. Råstam visar hur Quicks erkännanden gått till, hur han matas med uppgifter,

-------------------------------
Tvivlar jag inte på med det finns inget i utredningen som visar var han har fått dom uppgifter Lambertz talar om ifrån.

Anonym sa...

Ok, till er som tror att TQ eller numera SB är helt clean och i det närmaste en perfekt medmänniska:

Vem eller vilka har begått dessa fasansfulla dåd då? Ni måste ju ha en alternativ förklaring. Eller är personerna bara påhittade? Typ Yenom Levi från Israel har aldrig besökt Sverige utan mördades av Arafat under Pangea tiden. Hängde ni med bara där? Ungefär ett resonemang på er iq nivå.

I fallet med Palme var många trådar aktuella och man betade metodiskt av varje. Men man hittade aldrig någon gärningsman. Men glöm inte för all del att Christer Petersson fortfarande ligger som ett mörkt moln över utredningen. Christer och SB har en liknande bakgrund. Missbrukare, våldsamma och hänsynslösa dräpare och rånare under tidigt 1970-tal, linslöss, mytomaner och så vidare.

/Andreas Piper

Hans Li Engnell sa...

Micke:

Så du har läst hela förundersökningen?

Nej, Råstam gjorde en granskning av materialet som visade på en mängd brister. Det är vad han gjorde. Resningarna sköter Thomas Olsson.

Andreas: Vem har pratat om "perfekt medmänniska"? Om en person gjorde sig skyldig till bankrån 1990, på vilket sätt gör det honom skyldig till ett mord tio år senare? Skilj saker åt här. I flera fall finns andra misstänkta, men när van der Kwast och polisen hade bestämt sig för att satsa allt krut på Quick blev det ju inga andra förundersökningar. I fallet Yenon Levi fanns ju t.o.m. rättsteknisk bevisning som pekade på en annan gärningsman. Dennes glasögon hittades på platsen. Quick hade, som vanligt, inte lämnat ett spår. Men det var Quickspåret man gick på.

Anonym sa...

Vad jag önskar att Leif GW Person kunde bli justitieminister!

MassMediaEXPO sa...

En god spekulation (som mindre intelligenta kommentatorer skulle kalla "konspirationsteori!") är att Lambertz har fått kniven mot strupen. Som JK drev han hjärtefrågan att uppmärksamma den bristande rättssäkerheten i Sverige. Han och tv-journalisten Trond Sefastsson samarbetade på en rad reportage i frågan.

För detta fick Lambertz utstå mycket spott och spe från kollegor. Men plötsligt åtalades Sefastsson på svaga grunder för mutbrott (som han sedan friades ifrån, men hans journalistkarriär var slagen i spillror). Utredningen använder för att smutskasta Lambertz, bl.a. läckte" mail mellan dem till journalister.

Märk väl att det var just när utredningen mot Sefastsson startade som Lambertz gjorde en total kovändning i Quick-frågan. Jag har mycket svårt att tro att detta är en slump.

Erik E sa...

Micke

Flera av uppgifterna Lambertz tar upp är inte bara avhandlade i förundersökningen, de är även avfärdade som värdelösa av bl.a. åklagaren som beslutade att fria Quick i fallet Johan Asplund. Beslutet om att lägga ner åtalet finns på åklagarmyndighetens hemsida och kan laddas ner här:

http://www.aklagare.se/PageFiles/6574/Beslut.pdf

På sidan 6-7 kan du läsa om födelsemärket och på 12-13 om utpekandet av grannpojken och dennes tröja.

Labertz har inte ens läst motiveringen till varför åtalet läggs ner. Så dåligt påläst är han. I Studio Ett idag bekräftade han att hans enda källor till information i fallet är samtal med Christer Van der Kwast, Seppo Penttinen, Gubb Jan Stigsson och Claes Borgström.

Anonym sa...

Bäste HLE: Du läste tydligen inte vad den andre kritiske postade? Tomas Quick har varit djupt sjuk livet igenom! Han dräpte oprovocerat en man i Uppsala på 1970-talet. Han har rånat banker på 1990-talet och han är dessutom en homosexuell dömd pedofil liksom många andra i den branschen! Detta är belagt och klarlagt.

/Anderas Piper

JohJoh sa...

@Andreas Piper
Jag förstår inte. Menar du att det han gjort i andra sammanhang kan användas som bevis i dessa mordutredningar? Eller vad är din poäng?

Micke sa...

Resningarna sköter Thomas Olsson.
------------------------------
Vars jobb det är att få honom frikänd även om han mördat 70 personer


Micke sa...

Jag förstår inte. Menar du att det han gjort i andra sammanhang kan användas som bevis i dessa mordutredningar? Eller vad är din poäng?
-------------------------

Det är rimligen poängen men du kanske anser att det inte är en beslastning att ha mördat någon om det är till gagn för en specifik sida i en juridisk strid som har politiska ingredienser

Micke sa...

Flera av uppgifterna Lambertz tar upp är inte bara avhandlade i förundersökningen, de är även avfärdade som värdelösa av bl.a. åklagaren som beslutade att fria Quick i fallet Johan Asplund
-------------------------------------
Jag har läst och jag kan inte påstå att det är solklart och förstår inte varför man INTE ska lägga tid på att göra det solklart.

Jag anser OCKSÅ att hela SKITEN ÄR POLITISERAD och att bara det i sig är skäl för en nu utredning (inte bara om Qvicks skuld))och en total genomgång av alltihop av helt andra än några av dom inblandande.Allra minst vill jag se nån av dom som gjort karriär på att sitta och spekulera i tv om brottsfall och i en sån utredning.

Anonym sa...

Micke du är för full nu! Gå och lägg dig och kom tillbaka imorgon klockan 11:00.

/???KKK

Erik E sa...

"Jag har läst och jag kan inte påstå att det är solklart och förstår inte varför man INTE ska lägga tid på att göra det solklart."

Du skrev att inget i utredningen förklarar var Quick fått uppgifterna som Lambertz nämner ifrån. Tvärtom så står det klart exakt hur dessa uppgifter kom fram, hur värdelösa de är och att Lambertz famlar efter halmstrån. Du hade alltså fel och har bevisligen inte alls läst på.

Och att säga att Lambertz är ute och cyklar vad gäller bevisningen är förstås inte samma sak som att säga att man inte skall bringa klarhet i exakt vad som pågått. Det skall man förstås göra men man behöver för det inte köpa hans trams när det är så uppenbart att han inte är det minsta påläst.

Anonym sa...

Jag instämmer med Leif GW att som följd av hela Qvickskandalen borde ett antal personer buras in! Kommission i all ära, men jag vill fanimej se rättegångar!

Hans Li Engnell sa...

Micke och Andreas:

Om det skulle vara besvärande för Bergwall i nämnda åtta mordfall (varav alla förmodligen inte är mordfall, men det kan vi lämna därhän) att han tidigare begått grova brott, torde det då inte också vara besvärande att han i mordutredningarna bevisligen har ljugit väldigt mycket? Quick har ju trots allt erkänt runt 30 mord. De asylsökande pojkarna i Norge som han skulle ha mördat spårades senare till Sverige och Kanada - livs levande. Men det ansågs uppenbarligen inte påverka hans trovärdighet som berättare nämnvärt.

JohJoh sa...

Läs t.ex. om förhöret där "beviset" om födelsemärket skapades (http://www.aklagare.se/PageFiles/6574/Beslut.pdf). TQ har angett att Johan har ett ljust operationsärr på magen. Då följer bla. följande frågor från förhörsledaren:

- ”Det är uteslutet att det ska va ett födelsemärke eller nånting i den riktningen? För mig personligen så är ett födelsemärke det är ju inte hudfärgat utan det är brunt … ”

- ”Finns det någon möjlighet att det är på andra sidan av kroppen. Du har sagt att det är på en bestämd sida om kroppens mittlinje som du tog upp då... Finns det någon möjlighet att det är på andra sidan kroppen?... Är det så att det kan vara skillnad på höger och vänster och fram och bak eller”

Det är ju så dumt så man blir matt.

Micke sa...

torde det då inte också vara besvärande att han i mordutredningarna bevisligen har ljugit väldigt mycket?
---------------------------

Jo det är besvärande för alla som är föremål för en mordutredning.
Oavsett om utredningen gjorts helt fel (vilket den sannolikt har) så har Bergvall själv ingen trovärdighet alls.

Att han SÄGER att han inte mördat något betyder ingenting.
Han har (med eller utan hjälp) satt sig en situation där han sålt sin trovärdighet i denna typ av frågor för resten av sitt liv.

Micke sa...

Det är ju så dumt så man blir matt.


Nja det är det knappast.Om inte Bergvall själv haft intentionen att bli (vara) massmördare för att få fokus i en för övrigt helt stendöd tillvaro så hade detta förhör betraktas som ett normalt förhör där den anklagade hade inte gjort allt han kunde för att bli dömd.
Micke sa...

Men det ansågs uppenbarligen inte påverka hans trovärdighet som berättare nämnvärt.

--------------------------

Tja. Numer anses hans trovärdighet vara på topp och förvisso tror jag att utredningen är felaktig och att han sannolikt inte begått dom mord han dömts för men eftersom han han snärjt in sig (med benägen hjälp) i så mycket skit som han gjort är det rimligt att man inte lämnar till EN ENDA PERSON att avskriva alla misstankar mot honom.

Anonym sa...

Micke, du seglar snett som vanligt. Jag skall fråga dig en sak: - Micke, har du mördat någon? Jaså inte. BEVISA DET! Annars burar vi in dig.

Att jag skriver så beror på detta, som du skrev:

"Att han SÄGER att han inte mördat något (sic!) betyder ingenting."

Han är inte skyldig att bevisa att han INTE mördat någon, ditt ärkepucko! Det är åklagaren som skall bevisa det! Om bevisen som domarna bygger på sedermera har smulats sönder, bland annat hans erkännanden och en massa tillfixad teknisk "bevisning" där "benbitar" visat sig vara träbitar och limrester, så faller hela åtalet pladask. Då behöver inte Qvick vara trovärdig alls. Han är riksmytoman, det är ju känt, så honom skall vi inte tro på, vare sig han erkänner eller inte, faktiskt. Där ligger felet från början; man dömer inte med enbart erkännanden och förfalskade bevis.

Annars kan vi faktiskt låta Qvick ta skulden för alla ouppklarade mord i Sverige, Palme inkluderad. Fasligt bekvämt va, eh, Micke!

Anonym sa...

En sak till Micke, för alla eventualiteters skull; som svarande i ett brottmål har du all rätt i världen att ljuga så mycket du vill! Slingra dig och valsa så mycket det behagar dig. Det förväntas att en tilltalad gör det och som tilltalad kan man aldrig straffas för att ljuga. Man är inte under ed, som ett vittne är.

Men det hör ju till ovanligheterna att man ljuger i akt och mening att bli dömd, därtill med benägen hjälp av både läkare, utredare, och FÖRSVARARE, olyckan Borgström alltså.

Ingen vettig brottsling skulle väl välja honom som försvarare... han är mer en försvårare :-)

Hans Li Engnell sa...

"Att han SÄGER att han inte mördat något betyder ingenting."

Skärp dig nu eller lek tvärtom-leken på någon annan blogg. Det handlar inte om vad Bergwall säger, det handlar inte om hans trovärdighet. I domstol ska man avhandla konkreta bevis, inte fantasier eller påståenden. Det handlar om vad som går att bevisa. Han kan inte knytas till något av de mord han tagit på sig. I flera av fallen har kropparna aldrig återfunnits, vi vet därför inte ens om det handlar om ett brott. I fallet Zelmanovits hävdade rättsläkarna att det inte gick att styrka brott. Ändå fälldes Quick för mord. Nu när nya prövningar görs i samband med resningsansökningarna faller "bevisningen" platt. Nu vet nämligen hovrätten vad tingsrätten inte visste.

Anonym sa...

@ Andreas Piper. Du är således lika fel ute som Micke, se ovan. Du skriver:

"Vem eller vilka har begått dessa fasansfulla dåd då? Ni måste ju ha en alternativ förklaring." Måste vi inte alls! Hönshjärna!

Att det inte finns någon "alternativ förklaring" beror ju dessutom på att man öste på alla morden på Qvick, så att utredningen enbart gick i den riktningen.

Micke sa...

Micke, du seglar snett som vanligt. Jag skall fråga dig en sak: - Micke, har du mördat någon? Jaså inte. BEVISA DET! Annars burar vi in dig.

---------------------------

Jag tvivlar inte på att just du anser att Qvick är ett skolexempel på trovärdighet och redighet samt att det är rimligt att ena dagen erkänna ett stort antal mord därför att man inte har tråkigt för att nästa dag förneka dom och bli folkhjälte.

Jag delar dock inte den synen på den här frågan


http://www.expressen.se/nyheter/kapabel-att-morda-hur-manga-som-helst/http://www.metro.se/nyheter/offret-thomas-quick-ar-ingen-smabrottsling/Objhlq!09_4924-45/

Micke sa...


Skärp dig nu eller lek tvärtom-leken på någon annan blogg

-----------------------------
Det är märkligt att just du som inte kan hantera att andra människor har andra åsikter är en ledande figur i den nyliberala svenska rörelsen.

Jag HAR INTE sagt att utredningen är korrekt eller att Qvick är skyldig till dom mord han tagit på sig för att ha något att kackla om med sin terpeut.

Jag har sagt att OM han ska frikännas så bör man rimligen vara noggrann med VARFÖR.

Jag har OCKSÅ liksom Borgström m.fl sagt att det är bra om HELA processen ses över så att allt anvsar för att man låtit Qvick spela apa reds ut.

Jag är INTE beredd att göra Qvick till ett helgon eller till ett offer.

Han har gjort för mycket ont för att denna process initierad av honom sjäva ska räcka till det.

Hans Li Engnell sa...

Micke:

Ingen här har väl sagt att det inte är bra att hela saken utreds? Det är självfallet önskvärt att så sker (frågan är hur och vem som ska göra det objektivt). Du har däremot ifrågasatt kritiken som Lambertz fått, vilket verkar ha mer att göra med din läggning att ständigt tycka tvärtom än att du kan lägga fram några argument som håller.

Jag har inte förnekat de brott som Sture Bergwall har begått långt tidigare eller utmålat honom som helgon eller folkhjälte. Vad får du sådana dumheter ifrån? Han är sannolikt oskyldigt dömd för åtta mord och utsatt för både en vård- och rättsskandal.

Bergwall kommenterar själv sina erkännanden:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5238363

Micke sa...

Du har däremot ifrågasatt kritiken som Lambertz fått,
----------------------
Nej jag har sagt att han har rätt när han hävdar att det inte är solklart att Qvick inte är skyldig till något av alla dom brott han bekänt (inte heller dom han fällts för)och att det är rimligt att gå igenom BÅDE vad han gjort och vad som borde och inte borde ha gjorts i utredningen av alla parter. Detta i sin tur har både Lambertz Borgström och åklagaren sagt sig vilja.


vilket verkar ha mer att göra med din läggning att ständigt tycka tvärtom
---------------------------
Att inte hålla med om saker är inte att tycka tvärtom sakens skull.Det är att ha en uppfattning.
Jag har inte förnekat de brott som Sture Bergwall har begått långt tidigare eller utmålat honom som helgon eller folkhjälte.
---------------------
Jag har inte sagt att DU ser honom som en folkhjälte men ANDAN i hela hysterin kring detta är att det är SYND om Qvick som själv MEDVETET manipulerat fram denna situation är bara för mycket.

Slutligen så är det skitkastande mellan olika figurer inom den juridiska och polisiära ankdammen så färgad av dessa människors egna konflikter mellan varann att det blir patetiskt.Hans Li Engnell sa...

Man kan inte resonera på det sättet. Vi har något som kallas oskuldspresumtion, vi ska alla betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisats. Även om allmänheten inte håller sig till denna tes, bör domstolarna göra det. Man kan i en domstol inte vara "lite skyldig" eller "nästan skyldig". Att Göran Lambertz, som är en synnerligen erfaren jurist, ändå förfäktar sådana idéer är anmärkningsvärt. Föga förvånande har han också fått hård kritik för sitt utspel. Välförtjänt sådan. Att han går till de ansvariga i Quickutredningen (och olyckan Gubb Jan Stigson) för att av dem få några "bevis" han kan kasta fram i en debattartikel är egentligen ganska patetiskt.

Jag vet inte vilken "anda" du hänvisar till. Det är klart att det går att känna sympati för en person som leds in i ett narkotikamissbruk på en rättspsykiatrisk klinik och utsätts för tveksamma terapeutiska metoder. Det är en vårdskandal som Hannes Råstam har avslöjat. Men Bergwall själv är den siste att ducka för att han bär ett grundläggande ansvar. Jag tror inte någon tycker synd om honom.

Vad gäller konflikterna håller jag dock med dig. Just därför lär det bli svårt att gå iland med en oberoende utredning.

Anonym sa...

Qvick är inte en pålitlig person. Kanske är han till och med en motbjudande person, jag känner honom inte. Det är i sak betydelselöst.

Men han ÄR ett OFFER för multipla justitiemord!!!

Om det är synd om honom eller inte för den sakens skull är också betydelselöst för min del.

Det är däremot synd om svenskarna som har ett rättsligt system som INTE FUNKAR!

Antag att denna skandal hade inträffat i Kina. Då hade nog många skrikit i högan sky om diktatur och brist på mänskliga rättigheter. Då hade nog Qvick rent av upphöjts till dissident...

Anonym sa...

"Att han går till de ansvariga i Quickutredningen (och olyckan Gubb Jan Stigson) för att av dem få några "bevis" han kan kasta fram i en debattartikel är egentligen ganska patetiskt."

Det förklarar i alla fall ett mysterium: hur Lambertz kunde skriva en så märkligt yrvaken debattartikel.

Varför skulle någon frivilligt vilja bli den siste passageraren på det sjunkande skeppet Quick? Jo, därför att kaptenen har försäkrat att skutan är i fint skick och inte alls körde på det där isberget. Ta en drink och slappna av. Här är lite is.

Anonym sa...

Skriv ut namn eller använd ett nick ni därefter konsekvent följer!