torsdag 26 november 2015

Rätten att prioritera sina närmaste


En diskussion om altruism kontra egennytta uppstod på debattplats i Expressen efter att Jonas Andersson konstaterat att svenska staten i första hand har skyldigheter gentemot svenska medborgare, och skattebetalare som den lånar pengar av, inte alla andra i världen.

Detta väckte förstås indignation. Så får man ju inte säga. I en replik hävdas att vi måste hjälpa människor i andra länder som vill få ett bättre liv, och att idén att svenska staten är till för svenska skattebetalare stärker "vi-och-dem-krafterna" i samhället. Jo, tjena.

Egentligen är det väldigt märkligt att detta ens är en fråga för någon. Jag misstänker att det har med den moderna vänsterns och grönhögerns mantra "allas lika värde" att göra. För mig blir detta begrepp problematiskt. Ty vad är egentligen konsekvensen av just "allas lika värde"? Är det att turisten på Västerlånggatan, tiggaren i tunnelbanan eller kassörskan på Willys har samma värde som min fru eller dina barn? Nej, inte för mig och, vågar jag påstå, inte för dig heller.

Alla människor ska givetvis ha lika rättigheter i lagen, men deras värde avgörs av betraktaren och är strikt subjektivt. Självfallet värderas vi människor högst av våra allra närmaste. Begreppet "värde" blir därför missvisande i en diskussion om rättigheter och skyldigheter i ett samhälle.

Det brukar sägas att ingen är mer värd än någon annan. I själva verket är alla människor mer värda än någon annan. Beroende på vem du frågar.

Jag vägrar känna dåligt samvete för att jag fötts och vuxit upp i Sverige i stället för i Afghanistan. Jag vägrar kalla det tur att Sverige är ett mer välfungerande land än Bangladesh. Inget uppstår ur intet, och om någon tror att Sverige har blivit en rättsstat, fått låg grad av korruption och uppnått en stabilitet i förvaltningen över tid genom ett trollslag och inte genom hårt arbete, får de tänka om.

Jag kan intyga att jag i jul kommer köpa presenter till min fru men inte till tiggaren på gatan eller kassörskan på Willys. Jag kommer äta god mat utan att skämmas det minsta – samtidigt som jag skänker pengar för att rädda elefanterna.

Du gör givetvis ditt val. Med dina pengar och din tid. Jag förväntar mig att du kommer se om dina närmaste. För det är så vi människor fungerar. Och det är så det måste vara.

Läs även:
Jonas Andersson (slutreplik)

30 kommentarer:

 1. Hej.

  Som alltid när man i sitt innersta väsen känner en naturlig, av verkligheten given, men av människan given sanning, är det svårt att förstå den som till synes på pin kiv underkänner densamma. Den som arbetar i en värdegrundskontrollerad arbetsmiljö (i mitt fall svensk skola) konfronteras dagligen med absurda åsikter som 'allas lika värde' och 'alla skall bedömas individuellt utifrån sina förutsättningar'.

  Det är tämligen enkelt att visa på dumheten i 'allas lika värde': Johan Åhlén har ett 'test' som belyser problemen med frasen och tanken bakom. Själv har jag nöjt mig med att fråga kollegor om de i en valsituation mellan anhörig och främling singlar slant vems liv som skall räddas; annars görs ju ett diskriminerande val.

  De som hävdar att Sverige måste fixa allt åt alla nu har ett förstånd på det prepubertala barnets nivå: vid utvecklandet av empati måste också en insikt i begränsningar och värdeomdömen få utvecklas och fostras. Dessa personer motarbetar aktivt denna mognad hos sig själva och andra, då de inte kan acceptera brister och begränsningar; jfr det lilla barnets fantasier om omnipotens.

  Sverige skulle kunna genom en väl avvägd balans mellan så stor personlig frihet som möjligt, kombinerad med drakoniskt ansvarsutkrävande, och en så liten stat som nödvändigt för att eliminera akut nöd och garantera exempelvis opartisk konsumentinformation (vilket kräver att staten inte har egna ekonomiska intressen i näringsliv) sprida insikten att och kunskapen hur ett land lämnar klanbaserade revirstrider och religiös fascism. Processen tar århundraden och här anser jag att dagens liberaler och socialister kan ta varann i hand: allt åt alla nu, annars är det fel. Jämför med hur man t ex målar ett hus: någonstans måste man börja, och det går inte att måla hela samtidigt, men det är vad de förut nämnda hävdar skall göras.

  Se där vad mycket tankar man kan få till frukost av bloggar som din. Tack för inspirationen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 2. Problemet är också att dessa människor anser att om du målar om ditt hus, måste du måla alla om hus i hela grannskapet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför bara i grannskapet? Har inte innevånare i grannstaden samma rätt till ett fint hus som du? Har de inte samma värde som dina grannar?

   Radera
 3. Fattiga länder är fattiga för de har har otur.

  Rika länder är rika för de har tur.

  Ungefär så ser tankefiguren ut för ordinär rödgrön väljare. Och eftersom tur närmast per definition inte fördelas rättvist så skall detta förhållande rättas till genom att vi rika länder pytsar pengar till de fattiga länderna. Antingen genom att direkt skicka över slantar eller bereda dessa länders medborgare plats i rika länder.

  Resonemanget är korkat. Anledningen är att tur och otur i extremt begränsad omfattning har med välståndet att göra. Istället är det hur ett samhälle rattas som spelar betydelse.

  Fattiga länder är vanstyrda. Krångligare än så är det inte. Och vanstyrda länder skall inte uppmuntras till fortsatt vanstyre genom att erhålla bistånd från rika länder.

  SvaraRadera
 4. Gillar verkligen lärar-Rikard. Varför inte starta en egen blogg?

  SvaraRadera
 5. Det du skriver är ju egentligen självklarheter i den verkliga världen. Men i den postmoderna härskar tesen och inte emperin. Dock tycks det som om något kan uppstå ur intet i den verkliga världen enligt kvantmekaniken.

  SvaraRadera
 6. "Stå upp för allas lika värde - grundlagen kräver det". Detta är rubriken till en artikel undertecknad av 19 universitetslärare/forskare inom juridik, publicerad på DN.se 2015-09-16. Deras tes är alla verksamma inom stat/kommun är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i Regeringsformen dessa ting. Bland annat stadgas i RF, 1 kap, §2: "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa."

  Hoppsan, tänker jag. De 19 juristerna tycks anse att RF:s regler om svenska statsskickets grunder ska gälla i relation till alla människor, även dem helt utan anknytning till Sverige. Hoppsan, återigen.

  SvaraRadera
 7. Hans,

  nej, det räcker inte med att du målar om dina grannars hus. Du måste måla om alla hus i hela världen.

  SvaraRadera
 8. Det är bara att konstatera att SD har haft rätt hela tiden vad gäller invandringspolitiken. Tyvärr har alla andra partier inte vågat ta i frågan pga rädsla för reaktioner från media.
  Därutöver har de levt i en fantasivärld där man tror att flyktingar har varit lönsamma när de inte har varit det. Värst där har centern varit. De tror att det är en massa entreprenörer som kommer när det är uppenbart att många kommer för att ta del av välfärdsstaten. Även en del framträdande nyliberaler har inte velat inse det utan har argumenterat utifrån falska premisser.

  SvaraRadera
 9. Anonym 09:14 skrev: "Gillar verkligen lärar-Rikard. Varför inte starta en egen blogg?"

  Precis vad jag också har tänkt ett tag! Du har sunda åsikter och skärpa i dina formuleringar, Rikard! Överväg att starta en egen blogg!

  SvaraRadera
 10. @ Fd moderat,

  "Det är bara att konstatera att SD har haft rätt hela tiden vad gäller invandringspolitiken."

  Tack för ett rent och takt erkännande. Det tyder på en grundläggande anständighet och hederlighet. Tyvärr är det många gamla reinfeldtare som inte förmår sig till detta utan sprattlar runt i de mest makabra resonemang. Vissa anser till och med att skulden till massinvandringen ligger på just SD, t.ex här:

  http://fnordspotting.blogspot.ch/2015/10/de-goda-manniskornas-tystnad.html

  SvaraRadera
 11. Jag tror personligen att talet om allas lika värde från vänstern först och främst är ett avståndstagande från konservativhögern. Dvs man menar det relativt generellt och inte nödvändigtvis bokstavligt.

  Den konservativa högern gillar ju vissa grupper mer än andra och är ganska tydlig med detta. Vänstern, i någon sorts motreaktion, menar då att alla är eller bör vara lika värda.

  Jag håller alltså med vänstern om att man bör ta avstånd från konservatismens destruktiva ideologi, men samtidigt på en individnivå så kan man inte undgå att vissa helt enkelt värderas högre än andra.

  Det som sedan händer är att vissa inom vänstern väljer att dra detta till sin spets genom att använda uttrycket inte bara som ett avståndstagande från högern utan som faktiskt menar det bokstavligt, och detta blir ju bara vansinnigt.

  SvaraRadera
 12. Apropå målning av eget + andras hus... i konsekvens med det värdegrundsresonemanget... vad blir effekten om den enskilde beslutar sig för att riva sitt eget hus? hmmmm... 'rätt ska' va' rätt'

  SvaraRadera
 13. "vad blir effekten om den enskilde beslutar sig för att riva sitt eget hus?"

  Det beror på vem som river! Följande grova indelning kan tjäna som en utgångspunkt:

  1. "Ensamkommande flyktingbarn" river = Omfattande stödinsatser erfordras omedelbart. Högskoleutbildade traumaspecialister måste dygnet runt finnas tillgängliga för barnet. Skattebetalarna måste bekosta ett nytt och mycket finare hus.

  2. Rasifierad kvinna river = En utredning måste tillsättas om den strukturella diskrimineringen som leder till detta. Kvinnan måste få allt tänkbart stöd och en likvärdig ny bostad.

  3. Rasifierad man river = Samma som 2, fast mindre stöd bör utgå.

  4. Svensk kvinna river = Samma som 2, fast utan stöd och ny bostad.

  5. Vit svensk medelålders man river = Detta är en uppenbart rasistisk och sexistisk handling som syftar till att förneka nyanlända och kvinnor boyta samt att undkomma skatt. Hårda fängelsestraff måste införas.

  SvaraRadera
 14. Problemet kan bl a spåras till en enligt mig (och flera andra) konstig översättning (framförallt av begreppet 'dignity') av 1a artikeln i FN deklaration av mänskliga rättigheter. På engelska (ett av originalspråken) lyder den:

  "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."

  vilket 'översatts' till svenska som:

  "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."

  SvaraRadera
 15. Staten kan i stor utsträckning liknas vid ett försäkringsbolag (även om "avtalet" inte är frivilligt). Vi har, genom det s.k. samhällskontraktet, slutit oss samman och bekostar vissa saker gemensamt. Så fungerar också ett försäkringsbolag. Jag skulle vilja se (eller inte) det försäkringsbolag som börjar betala ut försäkringsersättning till andra än dem som är försäkrade. Men det är exakt det svenska staten gör. Det håller ett tag men när försäkringstagaren ser vad bolaget (dvs. staten) gör med hans eller hennes pengar då blir det slut på solidariteten med systemet. Värst drabbas de gamla och sjuka.

  Åsa Romson må böla hur mycket hon vill men bölandet borde, för att vara anständigt, bero på den politik hon står för och vad den åstadkommit. Vad hon, och flera med henne gjort, mot gamla och sjuka borde hon gråta över.

  SvaraRadera
 16. Om vi nu skall hjälpa alla som vill ha ett bättre liv kanske vi borde starta med att reducera studiemedlen...

  SvaraRadera
 17. @ gumman

  När undertecknade du det kontraktet?

  http://www.libertyclassroom.com/you-signed-a-social-contract/

  Påtvingades det inte dig?

  SvaraRadera
 18. Jag undrar när svenska staten ska hjälpa mig till ett bättre liv än jag kan få i Sverige? Australien, Nya Zeeland eller USA förslagsvis. Kostar högst några miljoner att hjälpa mig att etablera mig där. Om alla är lika värda måste ju alla ha rätt till ett bättre liv än man har nu. Väntar ivrigt!

  SvaraRadera
 19. @ gumman

  Mycket bra liknelse med försäkringsbolag. Tittar man på samhällsutvecklingen i ett historiskt perspektiv så blir det än tydligare att det är så det hänger ihop. Kungen tog upp skatt för att använda till statens styrelse, rättsväsen och försvar – vad vi i dag skulle kalla en nattväktarstat. Med tiden har staten har tagit ut mer och mer skatt av invånarna, men å andra sidan har detta används till gemensamma projekt som har kommit invånarna till godo. Till och med sossarnas kraftigt höjda skatter åtnjöt i början acceptans för att många tyckte att det var bra med ett välfärdssystem till skydd för samhällets svaga. Vartefter systemet löpte amok med fler och fler transfereringar och allt fler regelverk med inbyggda brister blev dock allt fler skeptiska. Och i dag när skatterna används för transfereringar till andra än landets invånare så borde förtroendet för systemet vara totalt brutet. Problemet är att det så länge har trumpetats ut att moralisk solidaritet är tvingande och inte frivillig.

  @ Anonym 01:28

  Samhällskontraktet föds vi in i och de flesta anpassar sig till det – vare sig vi vill eller inte.

  Det är en djupt osolidarisk handling att – såsom många liberaler och socialister gjort på senare år – aktivt arbeta för att ändra eller till och med sabotera samhällskontraktet utan att söka stöd för det bland befolkningen. Det tyder på ett förakt eller åtminstone okunskap för de traditioner och värden som håller samman oss som folk. Att Sveriges geografiska gränser beror på historiens nycker är givetvis riktigt, men när dessa gränser sedan länge var etablerade började vi på 1900-talet bygga upp ett mycket ambitiöst gemensamt samhällssystem som är bekostat av oss innanför gränserna och som är avsett för oss innanför gränserna. Det är ganska självklart – oavsett om man gillar det eller ej.

  SvaraRadera
 20. Anonym,

  det är djupt problematiskt att grönhögern inte respekterar demokrati i detta fall. Det är högst 10% som är för den politik de företräder men de vägrar acceptera det. I stället vill de, hur mycket de än säger att de inte vill, använda invandringen som en murbräcka för att krossa det nuvarande systemet.
  Även om de säger att målet inte är det är det det som blir konsekvensen.

  SvaraRadera
 21. Om man vill införa nattväktarstat så borde man vara öppen med det och på demokratiskt sätt söka stöd för det. Om Sveriges befolkning stöder det skulle därefter nattväktarstaten genomföras på ett ordnat sätt, genom att steg för steg montera ned det offentligas åtaganden. Att som nu se till att systemet kraschar leder till att en massa människor kommer i kläm. Det är ju inte alla som har råd att betala två gånger för service – en gång via skatt och en gång till ett privat företag för att verkligen få servicen. Nyliberalerna verkar tro att svenskarna efter ett kraschat välfärdssamhälle kommer att ropa efter nattväktarstat. Det är jag inte övertygad om. Snarare kan i en sådan situation riktigt extrema krafter gynnas. Det vill jag inte vara med om.

  SvaraRadera
 22. "Vissa anser till och med att skulden till massinvandringen ligger på just SD"

  Kan knappast vara SDs fel att Reinfeldt fick hjärnblödning och började med SD-tvärtom-politik och lierade sig med "salladskommunisterna". Men SD var orsaken till att han gjorde det, hade de inte kommit in i riksdagen är jag inte helt säker på att han hade gjort samma sak. Men det visar också på hur opinionskåt han var och ville ha media och vänstern med sig.


  SvaraRadera
 23. Bra skrivet som vanligt!

  Det är dessutom påfallande att många av dem som tjoar högst om att "det är ju en slump att det inte är *du* som sitter i en ranglig båt på Medelhavet, att det inte är din syster som blivit våldtagen och avrättad av iransk polis eller dina föräldrar som hungrar i Nepal, alla måste behandlas lika!" inte har några som helst problem med nepotismen och kompisrekryterandet i sina egna kretsar av journalister, politiker, tyckare, artister och "entreprenörer". Att man ofta tar sig fram i dessa räjonger genom att vara kompis med rätt personer, ha rätt åsikter och suga av rätt kukar ses helt enkelt som en trivial del av samtiden, inget som någon bör lägga sig i eller ha synpunkter på.

  Sverige är ett litet land och de flesta av dem som skriver ledare och krönikor i Stockholms dagstidningar eller som får stora uppdrag i etermedia har gjort en hel del avvägningar kring vad de tänker säga vid det ena eller andra tillfället, och har delvis byggt sina karriärer på informella vänskapsband och ryggkliande. Det vet alla som haft någon beröring med storstadsmedia. Men det anses sannerligen inte som god ton att påpeka det.

  SvaraRadera
 24. Svar till Rikard, lärare, första kommentaren.

  Socialdemokraterna var i början, eller snarare en tid kort efter början, ett närmast fanatiskt ideologiskt parti helt i klass med Röda Khmererna.

  De tänkte sig verkligen att den nya idealmänniskan, som socialdemokraterna skulle skapa genom social ingenjörskonst (deras term), skulle vara så ideologiskt renlärig att den utan att tveka skulle singla slant i en sådan situation. Eller ännu hellre fråga sin fackföreträdare vem av personerna som var viktigast för Arbetarstatens produktion.

  Det är mycket på grund av detta som vi fick dagistvång och förbud mot hemskolning i Sverige.

  SvaraRadera

 25. För att utveckla det här med libertarianer och invandring lite:

  Att folk fritt ska ha rätt att komma in i stater eller länder enbart pga. att varje kvadratmeter inte har en registrerad privat ägare är en helt absurd tanke som omfamnas av de flesta som kallar sig libertarianer i Sverige, troligen baserat mycket på en bristande kunskap om historia samt en ovilja att tänka igenom konsekvenserna. Det är ett utopiskt tänkande som bygger på en ideologisk vägran att ta del av den massiva tillgängliga empirin.

  Eftersom alla här säkert har läst Rand kan vi ju utgå från den lilla bergsbyn dit Galt och andra flyttade. Fanns det gemensam egendom där? Gator, torg, parker, etc? Nästan säkert, eftersom alla andra städer och byar genom historien har haft detta. Men mer viktigt så fanns där ett samhällssystem, baserat på gemensamma värderingar och principer.

  Om ett sådant samhälle ska kunna överleva och blomstra så är det en absolut och kategorisk självklarhet att man på flera sätt måste aktivt och noga reglera vem som har rätt att bosätta sig där. I boken löstes detta genom att man bara kunde komma dit på direkt inbjudan men om vi tänker oss att några flyktingsmugglare började frakta dit hundratals människor varje dag, så skulle minst följande frågeställningar uppstå:

  1. Finns det någon form av minimum ”likhet” som personerna måste uppfylla för att släppas in eller tillåtas att bo i byn? Vad sägs t.ex om man har en grupp som anser att innehav av guld är en dödssynd och det är deras plikt att döda alla som har guld? Ska de släppas in? Ska de tillåtas att bo i byn? Det kanske låter långsökt, men det är en direkt parallell till att vissa grupper anser att rättigheter som är självklara i västvärlden, t.ex att rita vilka gubbar vi vill, är en dödssynd och det är deras skyldighet att verkställa domen.

  2. Bör det finnas något grundläggande krav att de som kommer kan försörja sig och fungera som produktiva medlemmar i byn? Uppenbarligen var det starka sådana krav i boken, eftersom alla var stenrika och/eller väldig dugliga. Men vad sägs om folk med en uttalad parasitkultur eller tiggare. Ska dessa fritt få komma in? I verkligheten är svaret uppenbarligen HELL NO om det inte finns någon statsmakt som framtvingar detta.

  3. Vem ska ta beslut om vilka som får komma in? Att varje markägare själv ska ta detta beslut förefaller helt uteslutet, eftersom hans grannar påverkas i hög grad. I praktiken måste det bli någon form av gemensamma beslut.

  Schweiz kan man på goda grunder betrakta som en sammanslutning av den här typen av byar, med väldigt starka frihetsideal. Kontroll av immigration har följaktligen alltid varit en stor fråga och helt självklart tillåter man INTE enskilda markägare att besluta om detta. Var och en borde inse att konsekvenserna blir absurda.

  Ska jag tillåtas att upplåta mark åt 100.000 ryssar utan att övriga Schweizare har något att säga till om? De gör värnplikt och betalar skatt för ett starkt förvar, men jag ska tillåtas att låta en invasionsstyrka bara flytta in, pga. att jag äger marken? Ska jag få ta in 100.000 tiggare som sen sitter på den gemensamma gatumarken? Jag kan ta en dollar om dagen i avgift och blir rik, samtidigt som livskvalitén för alla infödda kraftigt försämras och turistindustrin kollapsar. Det skiljer sig knappast från t.ex maffians sophantering I Neapel eller att smälla upp en kemisk fabrik utan rening.

  Det är så korkat att klockorna stannar och utgör helt uppenbarligen en mycket stark kandidat till något form historisk all time high Darwin award.

  SvaraRadera
 26. utlandssvensk,

  det finns ledande gröna liberaler i Sverige som har läst mycket Rand. Likväl är de för att Sverige skall ta emot alla som vill komma hit, att vi skall acceptera tiggeri och kåkstäder.
  Som du så riktigt påpekar var den dal där hjältarna i "Atlas shrugged" mycket avogt inställd till invandring. Få länder i världen har haft en så strikt invandringspolitik som de hade.
  Jag har dock märkt på dessa debattörer att de inte längre har en sammanhållen argumentation utan den kan lätt smulas sönder på det sätt du gör.
  Hans benämning på dem som grönhöger är väldigt passande.

  SvaraRadera
 27. @ Fd moderat,

  Jo, visst finns det en "grönhöger", men även en hel del som inte är det minsta gröna men likväl har vandrat in i denna absurda intellektuella återvändsgränd som "fri invandring" utgör.

  Jag ser mig själv som libertarian och jag har även aktivt valt att bosätta mig i det land som de flesta libertarianer ser som ett föredöme, nämligen Schweiz. Givet detta är det en källa till stor frustration för mig att nästan samtliga libertarianer i Sverige blankt vägrar att inse hur absolut grundläggande restriktiv immigration är och har varit för Schweiz framgång. Det är en väldigt stor fråga här och det har varit många (minst 10) stora nationella folkomröstningar om olika aspekter av asyl- och migrationspolitik. Om man vill, finns det hur mycket som helst att lära sig av detta. Men man vill fan inte! Det är som att försöka att resonera med medlemmar av en kult, de är inte mottagliga för argument.

  Hur som helst, jag vill minnas att jag även såg att du skrev mycket vänligt om mina och Rickards inlägg i någon annan post och vill passa på att säga tack så mycket för detta. Roligt att nån gillar vad man skriver!

  SvaraRadera
 28. Bäste utlandssvensk och f d moderat!

  Hade missat denna intressanta diskussion. Håller med er om jämförelsen med John Galts Coloradosamhälle och svensk migrationsdebatt. En av Rands största fans i Sverige - Johan Norberg - skulle nog inte bli inbjuden att bo och verka i Galts Dal. Därtill tummar han för godtyckligt på de principer som bygger Galts samhälle. Som om John Galt(Rand) skulle öppna gränsen för ALLA som upptäckt detta spirande och välmående samhälle! Det blev ju spirande för att dess medborgare noggrant HANDPLOCKATS p g a dokumenterad duglighet. Inga öppna gränser och möjligheten att bygga kåkstäder där inte.

  Kan definitivt hålla med om liberalers/libertarianers kritik att Sverige är överreglerat och tungstyrt med alltför höga skatter. ( Inte minst i dessa tider när mina inbetalda skatter i allt högre omfattning kommer att spädas ut till andra som inte bidragit ett skvatt - solidariteten prövas ). Här har Norberg flera poänger och här bör han föra sin kamp.

  Men att som Norberg så enfaldigt och ensidigt propagera för fri invandring/asylskydd för att bakvägen rasera den s k välfärdsstaten är fan ta mig obegripligt. Att han själv sätter sig i säkerhet utomlands tvivlar jag inte på när landet väl börjar krackelera.

  Johan Norberg ser sig förmodligen som en John Galt. Johanna Jönsson är hans sköna Dagny Taggart, helt omvänd och som vax i hans hand - och Centerpartiets välfyllda kassa kommer att kunna finansiera många framtida, beställda analyser och idéskrifter för herr Norberg. I verkligheten finner jag honom mer lik en annan Atlas Shrugged-karaktär...Wesley Mouch. Som ändrade sina principer beroende på utsikten till framtida belöningar.

  Tror herr Norberg inte skulle gilla den jämförelsen.

  SvaraRadera
 29. @ Dr Mabuse,

  Ja, Johan Norberg........ Den figuren orkar jag knappt läsa längre men visst är han i Sverige en framträdande libertarian. Tyvärr! Det samma gäller Henrik Alexandersson.

  Om jag bodde i Sverige skulle jag dra mig för att ens kalla mig libertarian publikt, pga. den uppenbara risken att blandas samman med dessa renodlade vettvillingar. De och deras gelikar har lyckats att få allmänheten att sätta likhetstecken mellan libertarianer och fri immigration. Troligen har de därmed även permanent torpederat allt hopp om att libertarianska tankar ska kunna få ett bredare fotfäste i Sverige.

  SvaraRadera

Håll en saklig ton. Personangrepp och inlägg ej relevanta för ämnet godkänns ej.