måndag 20 juni 2016

Malmö stad köper bostadsrätter - vem betalar?


Malmö stad skulle gå i konkurs om det inte vore för det kommunala utjämningsbidraget som staden får från resten av Sverige. Detta system har gjort att vanskötta kommuner och städer som Malmö har kunnat fortsätta som vanligt. Det rödgröna styret har valts om i val efter val, trots att väljarna rimligen borde begripa att det är vetvillingar som sitter vid makten.

Det kanske börjar synas alltmer nu. En redan pressad situation har blivit värre efter fjolårets asylinvandring. Det märks inte minst i skolan. Malmö stad saknar nämligen såväl fem grundskolor i år som 3 000 lärare fram till 2019. Detta innebär fler barn i varje klass, fler barn per toalett, färre pedagoger som kan ta hand om barn med särskilda behov. Kort sagt sämre miljö och förutsättningar för barnen. Socialdemokraterna gör som de brukar: hoppas att större statsbidrag ska hjälpa till.

Den stora folkökningen i Malmö har gjort behovet av boende akut. Precis som andra kommuner är nämligen Malmö ålagda att ordna tak över huvudet åt barnfamiljer. Nu har beslut fattats att ge sig ut på den öppna marknaden och köpa bostäder.

Att Malmö stad har beslutat köpa in 56 bostadsrätter för att hyra ut till nyanlända familjer har väckt stor uppmärksamhet i sociala medier. Många tycks ovetande om att detta förfarande, att kommunen köper bostadsrätter för att hyra ut i syfte att spara hotellkostnader, ingalunda är unikt. Det sker även i Stockholm, där Fastighetskontoret köper bostadsrätter och sedan hyr ut till någon av Stockholms 14 stadsdelar som i sin tur hyr ut till nyanlända. Det är hopplöst att via Bostadsförmedlingen hitta lägenheter för familjer med sju, åtta eller rent av tio barn (Stockholms stadsdelar använder sig även av stadens sociala bostadsbolag SHIS).

Malmö säger att boendet ska vara tillfälligt tills familjerna hittar ett eget boende. Vi vet av erfarenhet att i bostadsbristens Sverige där fastighetsägare ställer allt högre inkomstkrav, kommer det inte bli frågan om ett tillfälligt boende utan ett boende för överskådlig tid för de familjer som flyttar in i Malmös nyinköpta bostadsrätter.

Ordförande i servicenämnden säger vidare att "vår utgångspunkt är att [köpet av bostadsrätter] inte ska driva priser". Mäklarna håller föga förvånande inte med. Erik Olsson Fastighetsförmedling konstaterar det uppenbara:
Bostadsrättspriserna är ett resultat av utbud och efterfrågan. Om kommunen köper en massa bostadsrätter så försvinner ju dessa från det allmänna och öppna utbudet. Då är det klart att de bostadsrätter som finns kvar på marknaden får ett högre pris.
Detta är inte så svårt att begripa. Därtill har många lyft fram den signaleffekt som det ger när en kommun går in och bjuder över barnfamiljer och unga i desperat jakt efter ett nytt boende. Vi kan dock konstatera att detta redan görs i Stockholm, och rubrikerna har uppenbarligen uteblivit. Emellertid tycker jag att 56 bostadsrätter på en så pass liten marknad som Malmös låter väldigt, väldigt mycket, så det är troligt att effekterna kommer bli större både i opinionen och på marknaden.

Det kan konstateras att när Malmös rödgröna majoritetsstyre uppvisar sådana brister i kunskap om hur marknadsekonomi fungerar, är det inte så konstigt att staden går back med flera miljarder varje år. Hittills har det problemet skjutits till övriga Sveriges skattebetalare. Det är en metod som staden nog tycker fungerar väldigt bra.

Läs även:
Fnordspotting

11 kommentarer:

 1. Utlandssvensk20 juni 2016 05:53

  Jag betraktar detta som en helt normal metod att påskynda elimineringen av svenskarna.

  Amorteringskrav införs nu för lån till bostäder. Detta ger ingen stor påverkan på befintliga innehavare, men för yngre personer som behöver köpa sin första bostad gör det en dramatisk skillnad. Stora delar av denna grupp blir helt utan möjlighet att betala dagens priser.

  I ett läge utan massiv invandring hade man kunnat tänka sig att detta på sikt skulle driva ner priserna. Det som dock sker nu är att kommunerna kan gå in och köpa lägenheter med mindre priskonkurrens.

  De facto innebär detta en systematisk undanträngning av unga svenskar från bostadsmarknaden, till gagn för invällarna. Det finns ingen principiell skillnad mellan detta och att införa högre hyror för judar än arier och är absolut att betrakta som en del i folkmordet.

  Effekten lär bli att en högre andel unga svenskar lämnar landet, dvs. fördrivning med ekonomiska styrmedel. Vidare försvåras för unga svenskar att bilda familjer medans invandrare uppmuntras till detsamma. Även detta är en klassisk folkmordsmetod, dvs. att på olika sätt pressa ner nativiteten i den grupp som ska bort.

  Slutligen kommer detta självklart att få en generell effekt på svenskarnas benägenhet att lämna landet. Allt indikerar att white flight inträder vid ganska låga nivåer av MENA närvaro. Hittills har detta skett främst inom landet, men om nu kommunerna kan köpa upp BR lägenheter och villor i alla områden finns det inte längre någonstans att fly. Många kommer då att börja lämna landet och det faktum att kommunerna står redo att betala bra för den befintliga bostaden innebär att de ekonomiska möjligheterna finns för många i den produktiva medelklassen.

  Fördrivning och utrotning……..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är lugnt politikerna har sänkt skolan till en nivå att andra länder (snart) inte vill ha svenskar som arbetskraft längre.

   Radera
 2. Utlandssvensk tar upp det som kommer att bli framtiden,vad händer när dessa 8 till 10 barn från parasitfamiljer som flytt genom hela Europa, senare i livet,söker en partner av samma skrot och korn,ännu fler barn som inte bejakar den svenska värdegrunden?en Orwellsk framtid där ljust blir mörkt.

  SvaraRadera
 3. Man kan säga att det är mycket utgångspunkter och ingångsvärden nu.
  Betydligt mer än vanligt sunt begrip..
  Så går det när ingen har personligt ansvar och nånannan fixar grejen liksom ba.
  Bakom de mer eller mindre vackra och igenkända fejsen vi skådar i dumburken står arméer av
  namnlösa ansiktslösa tjänstehens, utvalda utifrån agendan, som saknar just personligt ansvar.
  Parar du det med en oändlig skattkista så kan det knappast gå annorlunda.

  SvaraRadera
 4. Hej.

  Kan berätta följande när det gäller Malmö-bons kunskap om hur stadens verksamheter finansieras: "Vadå statliga bidrag, får vi det? Jamen det är ju bara rättvist att de delar med sig i så fall." Detta om personen överhuvudtaget bryr sig, så tro inte att det är någon fråga. Inget parti i kommunen är intresserat av att diskutera hur man skulle göra om bidraget eliminerades - istället tvingas man lyssna på tirader om hur orättvist det är att kringliggande kommuner inte har lika stora problem som Malmö. Frågar man varför brukar svaret vara variationer på temat: 'rasist'. Bonuskul för mig på majoriteten lärare jag åtminstone känner till namn jobbar i Malmö, röstar vänster, men bor i sagda kringliggande kommuner (eller flyttar dit ögonaböj när första barnet kommer). Endast fattiga, tokstollar samt lärare med invandrarbakgrund blir kvar i stan.

  Angående arbete inom kommunala skolor i Malmö gäller följande: jobba på en skola med övervägande svenska elever, på en privat/friskola med hårda intagningskrav och strikt regelverk (dvs Engelska skolan), eller jobba med något annat än skola. De kommunala skolorna dras med 'white flight' när det gäller elevunderlaget - svenska föräldrar omplacerar sina barn så snabbt de kan (och så gör även de integrerade invandrarna; de vill också ha ordning & reda) och de kommunala skolorna för inte behöriga lärare, eller lärare överhuvudtaget. Jag känner via den kollegiala djungeltelegrafen till en skola som nu behöver anställa över tjugo personer på grund av uppsägningar (arbetsmiljörelaterade) och som är inne på tredje- och fjärdesorteringen sökande: dvs folk som har ofullständig eller ingen lärarutbildning, men som tror sig stå ut med att vara i klassrummet.

  Malmö kommer inför valet att uppvisa stigande kurvor vad gäller att få nyanlända i arbete, i att sänka socialbidrag och i bostäder: detta genom kreativa grepp som att köpa bo-rätter, genom att använda OSA och Af-praktikanter (ger a-kassa och hyfsar statistiken för soc-bidrag) som 'gratis' arbetskraft, och allt inlindat i ett äckligt vämjeligt moln av illvillig välvilja. Att protestera och kritisera är att vara rasist, bakåtsträvare, negativ och ond eftersom vanstyret som genomsyrar stadens styrelse och samtliga myndighetsfunktioner är så goda, så goda. De har ju ett eget propagandablad du som Malmöbo betalar för vare sig du vill ha det eller inte, och där står hur mycket goda saker de gör.

  En viktig sak att komma ihåg för den som analyserar Malmö: majoriteten chefer och politiker i kommunen är pådrivande och delaktiga i de senaste tjugo årens sönderfall. Det är inte frågan om en minoritet med vital kontroll över systemet - det är majoriteten och systemet självt som styr sig i den förutsägbara riktningen.

  Malmö är Sveriges framtid, glöm inte det.

  Kamratliga hälsningar

  SvaraRadera
 5. Har kommunen satt ett maxbud eller har man bestämt sig för att köpa till varje pris? Vilket fall: det kan stå i en offentlig handling som bokstavligen vore guld värd för säljaren och förödande för bostadspriserna.

  SvaraRadera
 6. Det enda som gör politikerna oroliga är när skattebasen krymper och det gör den när man fördriver folk med jobb från orten/landet. Malmö, Sveriges framtid? Som ett New York med Snake Plissken möjligen...

  SvaraRadera
 7. Angående den senaste tidens uppmärksammade rättsfall så kan man konstatera att visst är rättvisan blind.
  Och hjärndöd också.
  Men det gäller politiker på de flesta nivåer dessutom, så det gör inget..

  SvaraRadera
 8. "Endast fattiga, tokstollar samt lärare med invandrarbakgrund blir kvar i stan."

  "Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun."
  -Sång av Noël Coward. (Just den frasen av melodin återfinns som bekant i "The Silly Song" i Disneys Snövit, 1937.)

  SvaraRadera
 9. Här en insatt, som rapporterar om den hjärndöda flyktingpolitiken i fallen "ensamkommande flyktingbarn".
  http://www.nyatider.nu/de-ar-inga-barn-de-ar-bortskamda-unga-man/
  Varför får inte Svenskar samma villkorslösa hjälp? Varför har det spårat ur så katastrofalt? Borde det inte vara förbjudet för myndigheter att lägga skattepengar för privat boende utan villkor? Får en kommun och migrationsverket särbehandla vissa så extremt på andras bekostnad?

  SvaraRadera
 10. "Varför får inte Svenskar samma villkorslösa hjälp? Varför har det spårat ur så katastrofalt? Borde det inte vara förbjudet för myndigheter att lägga skattepengar för privat boende utan villkor? Får en kommun och migrationsverket särbehandla vissa så extremt på andras bekostnad?"

  Det finns nog lagrum som borde kunna tillämpas, men dessa avser främst kommunen snarare än enskilda beslutsfattare. För tjänstemän kunde möjligen tjänstefel eller trolöshet komma i fråga, men de som kunde misstänkas för detta har ju å andra sidan bara följt den politiska ledningens instruktioner. Och politikerna har ju i sin tur endast gjort vad de gick till val på. I teorin skulle dessa hållas ansvariga i nästa val, men i praktiken tycks de mest misskötta kommunernas (och landstingens) styrande närmast vara garanterade att fortsätta regera till tidens ände. För statliga myndigheter gäller dessutom att dessa är självständiga, vilket innebär att den den förment ansvariga ministerns "styrning" av verksamheten inskränker sig till ett årligt regleringsbrev utan möjlighet till sanktioner mot myndighetschefer som ignorerar dessa instruktioner.

  Vad Sverige skulle behöva är en ordentlig debatt om vad som är statliga/kommunala uppgifter, och vad som inte är det. Men dessvärre finns det inget parti som på allvar förespråkar minskat politiskt inflytande. C har försökt, men det fungerar inte så länge halva partiet fortfarande är sossar. KD skulle kunna göra det, men har en olycklig tendens att fastna i "familjepolitik".

  SvaraRadera

Håll en saklig ton. Personangrepp och inlägg ej relevanta för ämnet godkänns ej.